Darmowa dostawa z wniesieniem

5% rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja obowiązuje od 29 marca godz: 0:30 do 25 kwietnia 2023 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 2 różne Produkty Promocyjne oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III.Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia na minimum 2 różne Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego MULTIRABATY, zostanie naliczony rabat na jeden z Produktów Promocyjnych.
 2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od ilości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
  2.1. Przy zakupie jednego Produktu Promocyjnego - rabat promocyjny w wysokości 0%.
  2.2. Przy zakupie 2 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 30% ceny tańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
  2.3. Przy zakupie 3 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 60% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
  2.4. Przy zakupie 4 lub więcej Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 90% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
 3. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, oraz usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 4. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
 5. Uczestnik Promocji może złożyć maksymalnie jedno Zamówienie w promocji.
 6. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 7. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 8. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny przed wszelkimi innymi rabatami i obniżkami, widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi. Jeśli cena produktu podlegającego rabatowi promocyjnemu jest obniżona i jest to uwidocznione na stronie poprzez prezentację ceny z przekreśleniem, to rabat naliczany będzie od ceny przed obniżką.
 10. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 11. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego 0%, 30%, 60% lub 90%.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.
 3. W szczególnym przypadku, kiedy zwrot dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego zakupionego z rabatem 30%, 60% lub 90%, Uczestnik może zwrócić tylko ten Produkt Promocyjny i w tym przypadku nie jest zobowiązany zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
 3. Przeprowadzenia promocji
 4. Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
 5. Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
 6. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/multirabaty-3 będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180
 2. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 338 SX 859991537710
 3. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 4. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
 5. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 3 859991655910
 6. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 7. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 8. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 9. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W84BE 72 X 2 859991617420
 10. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 11. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 203 SB 859991567090
 12. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 13. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 14. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
 15. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 16. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 17. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
 18. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 460/IX 857746010500
 19. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 20. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
 21. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
 22. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 82F LT K 859991639530
 23. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KC8V1SW IX 859991639230
 24. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 25. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/WH 869991590950
 26. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
 27. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
 28. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8458 BV PL 859991636950
 29. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
 30. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 31. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 32. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 33. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
 34. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 35. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
 36. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 IX 869991635790
 37. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
 38. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 442/NB 859991579860
 39. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W6 MN840 859991539180
 40. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/S 869991590720
 41. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
 42. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WBC 3C26 B 869991605580
 43. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 440/IX 858744029900
 44. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/NB 869991590750
 45. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
 46. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 47. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O23 PF X 869991614930
 48. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIE 2B19 C 869991616300
 49. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9811 SF2 859991605810
 50. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFWDB 964369 SV EE 869991651560
 51. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor inox - ARG 7341 859991614760
 52. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6241BS PL/N 859991619580
 53. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
 54. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 65F LM K 859991629270
 55. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
 56. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKP 786 NB 857778601520
 57. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FWDG 861483E WV EU N 869991614180
 58. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 90F LT C K 859991539600
 59. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9258 SV PL 859991637030
 60. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 103 SB 859991566980
 61. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 62. Płyta gazowa Whirlpool - GMT 6422 AN 869991618940
 63. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 NB 869991636200
 64. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
 65. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 660 IX 869991635770
 66. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
 67. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 446/IX 857744601500
 68. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 69. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991639300
 70. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 71. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor inox - WMF200G 859991591560
 72. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
 73. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFO 3O34 PF X 869991615580
 74. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BSV PL 859991636930
 75. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 8,0 kg - FFT M22 8X2B PL 869991634850
 76. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - W6 W945SB PL 859991629640
 77. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q7360 NE 869991591960
 78. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 6510 SF1 859991604400
 79. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66122 859991609610

Odbierz 5% rabatu