LighthouseA red and white lighthouse

Informacja o Ochronie Prywatności dla Usług Urządzeń Podłączonych

Informacja o Ochronie Prywatności dla Usług Urządzeń Podłączonych

Cieszymy się, że okazali Państwo zainteresowanie naszymi domowymi urządzeniami podłączonymi do sieci Wi-Fi („ądzenia Podłączone”). Jako Grupa Whirlpool (zgodnie z definicją poniżej) bardzo poważnie traktujemy Państwa prawo do ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby poprawić obsługę klienta zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Poniżej znajduje się nasza Informacja o Ochronie Prywatności dotycząca Urządzeń Podłączonych do sieci Wi-Fi, która wyjaśnia sposób przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Gdy Państwa Urządzenie Podłączone połączone jest z siecią Urządzeń Podłączonych Whirlpool, może wówczas przesyłać informacje do Whirlpool i dostarczać Państwu usługi oraz powiadomienia. Ponadto, możecie Państwo korzystać z aplikacji dostarczanych przez Whirlpool („Aplikacja” lub „Aplikacje”) na urządzeniu mobilnym, aby zdalnie zarządzać Urządzeniem Podłączonym i uzyskiwać dostęp do powiązanych funkcji i usług. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności odnosi się do korzystania przez Państwa z Urządzeń Podłączonych oraz Aplikacji (łącznie: „Usługi Urządzeń Podłączonych”)

W świetle powyższego, Whirlpool EMEA S.p.A., spółka prawa włoskiego, część grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”) z siedzibą w Via Carlo Pisacane nr. 1, 20016 Pero (Mi), Włochy, e-mail: data_protection_emea@Whirlpool.com („Whirlpool”), jako administrator danych osobowych, ma na celu zapewnienie osobom fizycznym, w tym między innymi użytkownikom („Użytkownicy”) informacji dotyczących metod wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych UE nr 2016/679 („Rozporządzenie”) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami krajowymi.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY Zbieramy (1) dane osobowe, które zostały nam przez Państwa dobrowolnie udostępnione, (2) Informacje zbierane automatycznie od Whirlpool oraz (3) dane dotyczące użytkowania.
Nie zbieramy szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia lub danych sądowych).
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE Głównym powodem, dla którego zbieramy Państwa dane, jest umożliwienie Państwu korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych, reagowania na zapytania oraz interakcji z naszymi usługami.
Tylko za Państwa uprzednią zgodą możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wysyłać Państwu spersonalizowane treści marketingowe, w tym oferty i rabaty od nas i od zaufanych partnerów.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE Wykorzystujemy Państwa dane, aby umożliwić Państwu korzystanie z Usług Urządzeń Podłączonych.
Zbieramy Państwa dane również w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub ochrony uzasadnionych interesów Whirlpool.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE Wykorzystujemy Państwa dane osobowe przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

CO ROBIMY, ABY CHRONIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki administracyjne, techniczne i fizyczne, mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem czy modyfikacją.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE Możemy udostępnić Państwa dane (1) usługodawcom, (2) naszym spółkom powiązanym oraz (3) organom władzy publicznej, kiedy zezwala na to obowiązujące prawo.
Za Państwa uprzednią zgodą możemy również udostępniać Państwa dane osobowe naszym zaufanym partnerom dla ich celów marketingowych
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

TRANSFER PAŃSTWA DANYCH POZA EOG Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W każdym przypadku upewniamy się, że zostały wdrożone właściwe i odpowiednie zabezpieczenia zgodne z Rozporządzeniem.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ZMIENIAĆ PREFERENCJE I POWIADOMIENIA O USŁUGACH Mogą Państwo modyfikować swoje preferencje, powiadomienia lub ustawienia za pośrednictwem konta na wiele sposobów i zawsze według własnego uznania.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

PAŃSTWA PRAWA Mają Państwo między innymi prawo do dostępu, aktualizacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAM Mogą się Państwo skontaktować z nami wysyłając e-mail na adres: data_protection_emea@whirlpool.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności również w celu zgodności z obowiązującymi przepisami


1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Whirlpool będzie przetwarzał następujące kategorie danych:


 1. Dane osobowe przekazane bezpośrednio do Whirlpool

  Podczas rejestracji Urządzenia Podłączonego podają Państwo Whirlpool następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania i/ lub miejsce stałego pobytu, adres e-mail i numer telefonu komórkowego.
  Zakładamy, że dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy dla celów niniejszej Informacji, w rzeczywistości pochodzą od Państwa, nie możemy jednak wykluczyć, że mogą one dotyczyć również innych osób. W takich przypadkach Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie nam takich danych.


 2. Informacje Zbierane Automatycznie Przez Whirlpool

  Po zarejestrowaniu Urządzenia Podłączonego, Whirlpool będzie również automatycznie pobierać następujące rodzaje informacji z następujących źródeł:

  • Urządzenia Podłączone: identyfikator Państwa Urządzenia Podłączonego (w tym model oraz numer seryjny), źródłowy adres IP, status urządzenia (np. temperatura lodówki, status filtra wody) oraz kody błędów / awarii (np. "drzwi uchylone");

  • Inne urządzenia: jeśli zdecydują się Państwo używać urządzeń innych firm, takich jak inteligentne liczniki, do zarządzania zużyciem energii lub do korzystania z innych powiązanych funkcji Urządzenia Podłączonego, Whirlpool może zbierać informacje, takie jak całkowite zużycie energii w domu, zużycie energii w Urządzeniu Podłączonym oraz Państwa plan taryfowy na energię elektryczną lub gaz (lub ogólny plan taryfowy Państwa okolicy). Informacje takie mogą również obejmować dane osobowe i podlegają politykom prywatności i procedurom odpowiednich podmiotów zewnętrznych.

  • Aplikacje: jeśli używają Państwo Aplikacji, Whirlpool automatycznie zbiera i zachowuje określone informacje o Państwa wizycie i działaniach wykonywanych w Aplikacji, takich jak zmiany ustawień Państwa konta i operacje wykonywane na Państwa Urządzeniu podłączonym.

   

 3. Przesyłanie Danych Urządzenia Podłączonego

  Jeśli nie chcą Państwo, aby Whirlpool zbierał jakiekolwiek dane z Państwa Urządzenia Podłączonego, muszą Państwo odłączyć Urządzenie Podłączone od routera bezprzewodowego ORAZ wyłączyć (rozłączyć) przycisk połączenia bezprzewodowego w Państwa urządzeniu. Wyłączenie (odłączenie) Urządzenia Podłączonego spowoduje również wyłączenie korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych, nawet, jeśli konto Usług Urządzeń Podłączonych pozostanie aktywne. Jeśli po prostu dezaktywują Państwo konto Usług Urządzeń Podłączonych, ale nie odłączą Państwo (rozłączą) Urządzenia Podłączonego, dane, które nie będą zawierać danych osobowych i nie będą się z Państwem identyfikować nadal będą przesyłane do Whirlpool.

 4. Dane Innych Urządzeń

  Wszelkie opcjonalne usługi aktywowane przez Aplikację, w tym usługi związane z urządzeniami stron trzecich (np. inteligentne liczniki do usług zarządzania zużyciem energii) mogą być w dowolnym momencie dezaktywowane przez Aplikację.


2. CELE PRZETWARZANIA


W stosownych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które zebraliśmy lub które zostały nam dostarczone, w następujących celach:

 1. cele administracyjne i księgowe;

 2. udostępnienie Państwu Usług Urządzeń Podłączonych, w tym powiadomień w celu pomocy i konserwacji oraz komunikacji funkcjonalnej w zakresie korzystania z Państwa konta lub Państwa urządzenia, w tym w celu świadczenia usług związanych z obsługą klienta oraz gwarancją;

 3. przestrzeganie ustawowych przepisów i regulacji oraz egzekwowanie własnych praw przed sądami;

 4. za Państwa uprzednią zgodą i bez uszczerbku dla uzasadnionych interesów Whirlpool, przesyłanie Państwu drogą elektroniczną spersonalizowanej komunikacji marketingowej związanej z naszymi produktami i usługami (w tym wiadomości e-mail, SMS, MMS, powiadomienia w serwisach społecznościowych, aplikacjach mobilnych);

 5. za Państwa uprzednią zgodą, udostępnianie Państwa danych osobowych dla celów spersonalizowanej komunikacji marketingowej naszym wybranym zaufanym partnerom określonym w punkcie 6 poniżej; oraz

 6. jeśli Państwo nie zrezygnują z możliwości kontaktowania się z Państwem telefonicznie (nieautomatycznie) lub za pośrednictwem poczty w celach marketingowych;

 7. przesyłania Państwu informacji dotyczących obsługi klienta dotyczących zarejestrowanych przez Państwa produktów lub którymi wykazali Państwo zainteresowanie oraz w celu przeprowadzenia badań satysfakcji klienta;

 8. udostępnianie Państwa danych tylko w anonimowej i zagregowanej formie (i) naszym partnerom biznesowym i / lub innym stronom trzecim w celach badawczo-rozwojowych oraz (ii) innym konsumentom, aby pomóc im porównać ich zużycie energii z innymi Użytkownikami Urządzeń Podłączonych. Aby to zrobić, Whirlpool może przechowywać takie zagregowane dane przez odpowiedni czas po dezaktywacji konta Usług Urządzeń Podłączonych lub zaprzestaniu korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych;

 9. dostarczanie sugestii w ramach Aplikacji w celu poprawy wydajności Urządzeń Podłączonych (np. alternatywnych cykli lub zużycia energii, jakich produktów użyć, aby utrzymać urządzenie w szczytowej formie lub w celu poprawy wydajności, akcesoriów lub komponentów w celu dodania, zwiększenia lub przywrócenia funkcjonalności itp.) lub łącza, przez które można uzyskać dostęp do informacji w Internecie, sugerując produkty lub usługi;

 10. pomoc posprzedażowa i obsługa klienta w zakresie Urządzeń Podłączonych lub Usług Urządzeń podłączonych, Aplikacji lub Aplikacjach, a także w celu przeprowadzenia badań rynku, w oparciu o zbiorcze/anonimowe dane osobowe;

 11. prowadzenie działań przydatnych przy przenoszeniu działalności biznesowej i oddziałów, przejęć, fuzji, podziałów lub innych przekształceń oraz w celu realizacji takich transakcji.

 


3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


 1. Udostępnianie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. a) i b) jest niezbędne do aktywacji i umożliwienia korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych.

 2. Udostępnianie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. c) jest obowiązkowe, ponieważ wymaga tego obowiązujące prawo.

 3. Udostępnianie Państwa danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. d) i e) jest opcjonalne. W przypadku braku Państwa zgody, Whirlpool, firmy wchodzące w skład Grupy Whirlpool i / lub zaufani partnerzy nie będą mogli wysyłać Państwu spersonalizowanych komunikatów marketingowych za pośrednictwem zautomatyzowanych środków. W każdym przypadku po wycofaniu zgody Użytkownika nie będziemy przetwarzać danych osobowych do celów wskazanych w ust. d) i e) powyżej.

 4. Udostępnianie Państwa danych osobowych w celach określonych w punkcie 2 ust. f), g), h), i), j) oraz k) jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Whirlpool oraz Grupy Whirlpool, które będą odpowiednio zrównoważone z Państwa interesami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych możemy również używać Państwa elektronicznych danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu), które zebraliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi w celu przesłania Użytkownikowi spersonalizowanego komunikatu marketingowego dotyczącego podobnych produktów lub usług. W takim przypadku mogą Państwo sprzeciwić się takiemu użyciu elektronicznych danych kontaktowych wciskając link „wypisz się” znajdujący się na końcu wiadomości e-mail / SMS za każdym razem, gdy wysyłany jest spersonalizowany komunikat marketingowy; lub zgodnie z punktem 10 niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.


4. RETENCJA DANYCH


Whirlpool będzie przetwarzał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamierzonych celów zgodnie z punktem 2 powyżej. W każdym przypadku obowiązują następujące okresy przechowywania danych:

 1. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. a), b), c) będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytania osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami;

 2. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. d), e), f) i g) będą przechowywane przez maksymalny okres przechowywania danych określony przez obowiązujące przepisy, a w każdym przypadku zostaną usunięte, jeśli Państwo wycofają swoją zgodę;

 3. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. f) zostaną zatrzymane na czas, który Whirlpool uzna za stosowny, niezależnie od wszelkich obowiązujących przepisów, z uwagi na ich anonimowy / zagregowany charakter, a zatem nie podlegających Rozporządzeniu ani żadnemu innemu obowiązującemu prawu lub przepisom;

 4. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. g), h) i i), będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Whirlpool.

Proszę zauważyć, że okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od obowiązujących przepisów krajowych.


5. PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH


Państwa dane osobowe są przetwarzane przy pomocy technologii informatycznych i / lub środków papierowych i są one chronione przez urządzenia zapewniające odpowiednie zabezpieczenia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności Whirlpool stosuje odpowiednie środki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne, mające na celu ochronę przechowywanych danych osobowych przed ich utratą, kradzieżą, nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub zmianą.


6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH


Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe tylko naszym zaufanym partnerom, takim jak nasi dostawcy przedłużonej gwarancji, którzy zamierzają używać Państwa danych osobowych jako niezależni administratorzy danych do celów marketingu bezpośredniego wtedy, gdy Państwa wyraźnie o tym poinformujemy, a Państwo wyrażą na to zgodę. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 1. spółkom z Grupy Whirlpool zlokalizowanym na obszarze EOG oraz poza EOG, działającym jako niezależni administratorzy danych;

 2. naszym starannie wybranym dostawcom zewnętrznym, zlokalizowanym na obszarze EOG oraz poza EOG, takim jak operatorzy call center, spedytorzy, dostawcy usług lub przydzieleni do pomocy technicy oraz inni dostawcy działający w naszym imieniu jako odpowiednio wyznaczone podmioty przetwarzające dane osobowe do celów wskazanych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności;

 3. innym osobom trzecim w ramach transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja lub sprzedaż aktywów.

W powyższych przypadkach podmioty te muszą przestrzegać naszych wymogów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych do żadnych innych celów.
Twoje dane osobowe w UE są przechowywane na serwerach IBM. W przypadku przekazania danych poza EOG wdrożone zostaną odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem. Więcej szczegółów znajduje się w szczególności w punkcie 7 poniżej.


7. PRIVACY SHIELD EU-U.S. ORAZ PRIVACY SHIELD SWISS-U.S


Whirlpool Corporation uczestniczy i potwierdza zgodność z zasadami ramowymi Privacy Shield EU-U.S. oraz SWISS-U.S. Whirlpool Corporation zobowiązuje się do poddania wszystkich danych osobowych otrzymanych od krajów członkowskich UE i Szwajcarii w oparciu o ramowe zasady Privacy Shield wszystkim mającym zastosowanie zasadom ramowym. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach ramowych Privacy Shield proszę zobaczyć listę U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List pod adresem.

Whirlpool Corporation odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Privacy Shield, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej, jako agent w imieniu Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation przestrzega zasad Privacy Shield dla wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących przeniesienia odpowiedzialności z tytułu takiego przeniesienia danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Privacy Shield, Whirlpool podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

W pewnych przypadkach Grupa Whirlpool może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.

Jeżeli macie Państwo nierozwiązany problem związany z ochroną prywatności lub korzystaniem z danych osobowych związanym z zasadami ramowymi Privacy Shield, którego Państwa zdaniem nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób, mogą Państwo skontaktować się z naszym amerykańskim dostawcą usług związanych z rozwiązywaniem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie internetowej, mogą Państwo być uprawnieni do arbitrażu, gdy inne sposoby rozwiązywania sporów zostały wyczerpane

TRUSTe


8. NIELETNI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA


Whirlpool nie kieruje treści do osób w wieku poniżej 18 roku życia ani świadomie nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.


9. PREFERENCJE I POWIADOMIENIA SERWISOWE


 1. Powiadomienia Urządzeń Podłączonych

  W ramach Usług Urządzeń Podłączonych mogą Państwo zdecydować się na otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem Aplikacji (np. powiadomień dotyczących ukończenia cyklu lub kiedy drzwi lodówki są uchylone). Logując się na Państwa konto Usług Urządzeń Podłączonych mogą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące tych powiadomień, w tym powiadomień o otrzymaniu lub wyłączeniu takich powiadomień.

 2. Dezaktywacja (wyrejestrowanie) Państwa konta

  Mogą Państwo dezaktywować (wyrejestrować) swoje konto w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres data_protection_emea@whirlpool.com. Jeśli dezaktywują Państwo swoje konto, zebrane dane związane z Państwa Podłączonym Urządzeniem i korzystanie z Usług Urządzeń Podłączonych zostaną zachowane przez Whirlpool i / lub Grupę Whirlpool w formie anonimowej i zbiorczej dla niektórych celów opisanych w punkcie 2 powyżej. Oznacza to, że konto nie będzie już powiązane z Państwa danymi osobowymi i dlatego konto zostanie nieodwracalnie zanonimizowane. Dezaktywacja konta Usług Urządzeń Podłączonych uniemożliwi otrzymywanie dalszych powiadomień, usług i promocji związanych z Państwa Urządzeniem Podłączonym.


 3. Wyłączenie Aplikacji

  Mogą Państwo również wyłączyć Aplikację odinstalowując ją z urządzenia. W tym ostatnim przypadku poinformujemy Państwa o tym, że Urządzenie Podłączone będzie nadal przesyłać Państwa informacje, mimo że nie będziemy ich otrzymywać, dlatego ważne jest, aby wyłączyć Wi-Fi w Urządzeniu Podłączonym w razie braku chęci z Państwa strony na gromadzenie przez nas Państwa danych.


 4. Powiadomienia Serwisowe oraz Inne Powiadomienia o Bezpieczeństwie

  Tak długo, jak nie wyrejestrowali się Państwo z Usług Urządzeń Podłączonych, Whirlpool zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Państwem w razie konieczności powiadomienia o bezpieczeństwie lub usługach dla Urządzenia Podłączonego, na przykład powiadomień o wycofaniu produktu, bez względu na Państwa preferencje dotyczące prywatności.10. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Mogą Państwo w dowolnym momencie i bez opłat wykonywać następujące prawa


 1. prawo do uzyskania informacji na temat celów i metod przetwarzania danych osobowych;

 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie zwane "prośbą o dostęp do danych podmiotu, którego dane dotyczą"). Umożliwia to otrzymywanie kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy;

 3. prawo do żądania aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy, chociaż może zajść potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam przekazano;

 4. prawo do żądania usunięcia danych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli nie ma powodu, dla którego nadal mielibyśmy je przetwarzać. Mogą Państwo również poprosić nas o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystali Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych zgodnie z prawem krajowym. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Państwa prośbę o usunięcie z konkretnych przyczyn prawnych, które zostaną Państwu przedstawione w stosownych przypadkach, w chwili złożenia Państwa wniosku;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w stosownych przypadkach;

 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w całości lub w części w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania dany jest uzasadniony interes. Należy pamiętać, że w takich przypadkach firma może nie być w stanie dostarczyć Państwu Usług Urządzeń podłączonych;

 7. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bezpłatnie, również poprzez naciśnięcie opcji wypisania się na dole naszej komunikacji marketingowej;

 8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych do Państwa lub do innego dostawcy. Przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa osobie trzeciej dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego;

 9. prawo do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com; oraz

 10. prawo do złożenia skargi przed właściwym krajowym organem ochrony danych lub organem sądowym.


Jeśli życzą sobie Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw lub zgłosić jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, które o Państwu posiadamy, prosimy o wysłanie nam wiadomość e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com lub napisanie do nas na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.11. ZMIANY I AKTUALIZACJE


Regularnie weryfikujemy niniejszą Informację o Ochronie Prywatności. Możemy aktualizować jej treść, aby odzwierciedlić zmiany w naszej praktyce ochrony prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym poprzez aktualizację niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności przed jej wejściem w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania naszej Informacji o Ochronie Prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności była ostatnio aktualizowana 29 stycznia 2019 roku.

I. WSTĘP

Przed użyciem Urządzenia Podłączonego i powiązanych aplikacji oprogramowania oraz usług prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków Korzystania.

Dziękujemy za wybranie urządzenia podłączonego do domowej sieci wi-fi (“Urządzenie Podłączone”) firmy Whirlpool. Whirlpool jest wiodącym w świecie producentem i dystrybutorem większości urządzeń używanych w gospodarstwach domowych. Nasze nazwy firmowe używane w Europie obejmują Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® oraz HotpointAriston®. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Urządzenia Podłączonego i Usług Powiązanych z Urządzeniem Podłączonym (zdefiniowanych poniżej). W tych Warunkach Korzystania odniesienia do Whirlpool oznaczają Whirlpool EMEA SpA , spółce należącej do Grupy Whirlpool, założonej zgodnie z przepisami prawa włoskiego, mającej swoją siedzibę pod adresem: via C Pisacane 1, I-20016 Pero (MI), Włochy, i V.A.T. Numer 00693740425 (zwana dalej „Whirlpool”), numer NIP 8960000492 część światowej grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”) oraz inne spółki należące do Grupy Whirlpool, działające w Europie, a także ich marki wymienione powyżej.

Urządzenie Podłączone jest w stanie zapewnić użytkownikowi usługi, pomagające w zarządzaniu i utrzymaniu jego Urządzenia Podłączonego. Kiedy takie Urządzenie jest podłączone do Sieci Urządzeń Podłączonych Whirlpool, jest w stanie przesyłać informacje, w tym kody działania oraz błędu, do Whirlpool oraz dostarczać użytkownikowi wiadomości, może on też korzystać z aplikacji oprogramowania dostarczonych przez Whirlpool, takich jak bezpłatna aplikacja „Bauknecht B-Live” lub „Whirlpool 6th Sense Live” („Aplikacja” lub „Aplikacje”) ze swojego urządzenia mobilnego, w celu zdalnego zarządzania swoim Urządzeniem Podłączonym oraz uzyskiwania dostępu do funkcji i usług. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z takich usług i Aplikacji (zwanych łącznie „Usługami Urządzenia Podłączonego”).

W celu korzystania z wymienionych Usług, Urządzenie Podłączone musi być połączone z bezprzewodową siecią internetową. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za instalację i utrzymanie bezprzewodowego połączenia z Internetem w miejscu, w którym znajduje się ich Urządzenie Podłączone. Muszą oni zainstalować również Aplikację na kompatybilnym urządzeniu mobilnym (lub kilku takich urządzeniach) oraz założyć konto w Whirlpool.

W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego konieczne jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności związanej z Usługami Urządzenia Podłączonego Whirlpool w krajach EMEA („Polityka Prywatności”). Wskutek zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania w Aplikacji oraz bieżącego korzystania z jakichkolwiek Usług Urządzenia Podłączonego, użytkownicy zobowiązują się do stosowania się do tych Warunków Korzystania. W przypadku, gdy nie zaakceptują oni Warunków Korzystania lub dowolnej ich części lub nie zaakceptują tych Warunków Korzystania i/lub Polityki Prywatności, nie będą oni w stanie uzyskać dostępu do Usług związanych ze swoim Urządzeniem Podłączonym.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki Korzystania. W przypadku takiej aktualizacji wyślemy do użytkownika komunikat alarmowy przez Aplikację, informujący o zmianach oraz wszystkich alternatywach, które mogą oni wybrać, lub działaniach, które mogą oni podejmować. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego po takich komunikatach alarmowych lub aktywna akceptacja przez niego wszelkich zmian jest dla nas równoznaczna z akceptacją przez niego samych tych zmian. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować tych zmian, może on zawsze wycofać się z korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego.


II. OFERTA USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ URZĄDZENIE INTELIGENTNE

Jeśli chodzi o funkcje i korzyści, Usługi Urządzenia Podłączonego umożliwiają użytkownikowi m.in. otrzymywanie zawiadomień dotyczących tego Urządzenia Podłączonego (takich, jak powiadomienia o otwarciu drzwi, powiadomienia o zakończeniu cyklu, itd.), zaplanowanie uruchomienia jego Urządzenia Podłączonego w godzinach tańszej energii oraz zdalne monitorowanie tego Urządzenia Podłączonego poprzez Aplikację. Określone Usługi Urządzenia Podłączonego zostały opisane dokładniej w instrukcji użytkownika dla danego Urządzenia Podłączonego. Whirlpool może z biegiem czasu zmieniać określone właściwości Usług Urządzenia Podłączonego i zawiadomi użytkownika o wszystkich istotnych zmianach.

III. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG URZĄDZENIA INTELIGENTNEGO

 1. Informacje ogólne

  W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego użytkownicy muszą założyć konto z użyciem Aplikacji oraz zaakceptować Politykę Prywatności. Poprzez korzystanie z Usług Urządzenia Podłączonego zobowiązują się oni do: (a) dostarczenia swoich dokładnych danych kontaktowych i innych informacji wymaganych przez Whirlpool, (b) niezwłocznej aktualizacji swoich danych kontaktowych w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany; oraz (c) użytkowania Urządzenia Podłączonego zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkownika.

 2. Wykorzystanie Danych

  W celu uruchomienia Usług Urządzenia Podłączonego, Urządzenia takie korzystają z bezprzewodowego połączenia użytkownika z Internetem. Ponadto, jeśli użytkownicy wybiorą otrzymywanie zawiadomień przez Aplikację, w celu świadczenia im usług takie zawiadomienia i aplikacje będą korzystać z ich transmisji danych przez sieć komórkową. Każdy taki sposób korzystania wiąże się z przesyłaniem określonej ilości danych przez odpowiednie połączenia, zatem użytkownicy muszą mieć odpowiedni plan taryfowy na transmisję danych ze swojego bezprzewodowego połączenia internetowego w miejscu znajdowania się Urządzenia Podłączonego i od swojego operatora komórkowego. Prosimy użytkowników o sprawdzenie planu taryfowego u dostawcy Internetu lub operatora komórkowego, w celu ustalenia odpowiednich opłat za przesył danych (jeśli obowiązują), ograniczeń dotyczących danych, takich jak dopuszczalne sposoby wykorzystania, oraz innych warunków świadczenia usługi. Whirlpool nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, które może nałożyć dostawca Internetu lub operator komórkowy użytkownika.

 3. Przekazanie Użytkownikowi Urządzenia Podłączonego

  W przypadku, gdy użytkownicy sprzedadzą lub pożyczą swoje Urządzenie Podłączone innej osobie, muszą oni niezwłocznie zaktualizować, w stosownym przypadku, swoje konto Usług Urządzenia Podłączonego z użyciem Aplikacji. Nowy użytkownik będzie musiał założyć nowe, odrębne konto w Whirlpool, aby być w stanie korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

 4. Zakazane Sposoby Korzystania

  Zakazuje się korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego w każdy sposób, który:

  • ma charakter gróźb, jest gwałtowny (implikujący przemoc), obraźliwy, zniesławiający, oszczerczy, oszukańczy, nieprzyzwoity lub w inny sposób niezgodny z prawem lub niestosowny;
  • wiąże się z dostępem, gromadzeniem lub przechowywaniem danych osobowych innych osób/podmiotów;
  • narusza prawa kogokolwiek innego, w tym prawo do prywatności innej osoby;
  • wiąże się z podawaniem za jakąkolwiek osobę, firmę, podmiot lub adres IP (np. podrabianie adresu IP);
  • obejmuje ładowanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek materiałów, których użytkownicy nie mają prawa udostępniać w myśl jakichkolwiek regulacji prawnych;
  • ma charakter komercyjny, w tym np. materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, lub spamu, phishingu lub innych niepożądanych wiadomości;
  • polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnych Usług związanych z takim Urządzeniem, powiązanych z nimi komputerów i sieci lub danych ich użytkowników, lub który w inny sposób zmienia lub przeszkadza w korzystaniu lub obsłudze Usług Urządzenia Podłączonego;
  • polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Urządzenia Podłączonego, w tym poprzez rozpoznanie technologii w celu wykonania repliki oprogramowania sprzętowego lub instalację takiego oprogramowania niezatwierdzonego przez Whirlpool;
  • powoduje nałożenie nieodpowiedniego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę Whirlpool lub partnerów biznesowych Whirlpool, obejmuje to przesyłanie spamu lub wykorzystanie innych niepożądanych sposobów masowego wysyłania wiadomości;
  • zmienia, powoduje uszkodzenie lub usunięcie jakiejkolwiek treści dostarczonej przez Whirlpool;
  • zawiera wirusy komputerowe lub inne destrukcyjne, szkodliwe lub niszczycielskie pliki bądź programy; lub
  • z innej przyczyny narusza niniejsze Warunki Korzystania.

 5. Aktualizacje Oprogramowania

  Usługi Urządzenia Podłączonego, w tym Aplikacje, korzystają z oprogramowania, które Whirlpool może być zmuszony lub chcieć zaktualizować bądź zmienić. Takie aktualizacje będziemy uruchamiać z zastosowaniem standardowych procedur w systemie operacyjnym urządzenia mobilnego użytkownika, oraz zawsze będzie on proszony o akceptację wszelkich tego rodzaju aktualizacji, aby być w stanie nadal korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

IV. OGRANICZENIA USŁUG I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Ograniczenia Ogólne

  Z uwagi na to, że Urządzenie Podłączone użytkownika komunikuje się z Whirlpool poprzez przesyłanie informacji bezprzewodowo oraz przez Internet: (a) zawiadomienia z Urządzenia Podłączonego będą dostępne dla użytkownika wyłącznie po podłączeniu i zarejestrowaniu jego Urządzenia Podłączonego; oraz (b) Usługi Urządzenia Podłączonego są niedostępne, kiedy brak połączenia internetowego lub bezprzewodowego czy też komórkowego u użytkownika, lub kiedy takie połączenia nie działają właściwie.


 2. Dokładność Wyników i Danych

  Użytkownik rozumie, że Usługi Urządzenia Podłączonego podlegają ograniczeniom, na które Whirlpool nie ma wpływu, które to ograniczenia obejmują takie kwestie jak odpowiednie utrzymanie przez użytkownika swojego Urządzenia Podłączonego zgodnie z odpowiednią instrukcją użytkownika, stosownie do możliwości sieci bezprzewodowej, dostępności Internetu (w tym dostępności sieci zależnej od stron trzecich), warunków otoczenia (takich jak budynki, pogoda, położenie geograficzne i topografia), warunków atmosferycznych i innych czynników, związanych z korzystaniem z Internetu lub z satelitami oraz danych z satelitów. W zakresie, w jakim powyższe mają wpływ na Usługi Urządzenia Podłączonego, Whirlpool nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności, dokładności, kompletności lub aktualności żadnych danych, informacji, materiałów lub treści dostarczonych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego.

 3. Przechowywane Dane

  Whirlpool przechowuje określone dane dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego tak długo, jak jest to niezbędne w celu zastosowania się do przepisów lub dla naszych określonych, uzasadnionych potrzeb biznesowych i odpowiednio do zamierzonych celów, w związku z Usługami Urządzenia Podłączonego, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

 4. Przesyłane Dane

  Whirlpool zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa danych, które użytkownicy nam dostarczają, oraz podejmie odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony ich danych osobowych. Jednakże zawsze jest pewne ryzyko, związane z przesyłaniem informacji przez sieci bezprzewodowe lub Internet. Wskutek tego użytkownicy przyjmują do wiadomości, że kiedy korzystają oni z Usług Urządzenia Podłączonego, ich wiadomości mogą zostać bezprawnie przechwycone przez innych. Whirlpool nie może zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności transmisji bezprzewodowych lub przesyłów przez Internet, oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności za żaden brak bezpieczeństwa sieci lub urządzeń niekontrolowanych przez Whirlpool ani za żadną wynikającą z tego utratę prywatności lub danych, związaną z jakimikolwiek przesyłami przez takie sieci.

 5. Pozostałe informacje

  Celem komunikatów zawierających kod błędu Urządzenia Podłączonego nie jest zastąpienie regularnej, zalecanej konserwacji Urządzenia Podłączonego, wskazanej w instrukcji użytkownika tego Urządzenia, nie mogą one też zastąpić bezpiecznego, odpowiedzialnego użytkowania Urządzenia Podłączonego. Użytkownicy nie powinni polegać na Usługach Urządzenia Podłączonego (w tym żadnych komunikatach błędu) jako środkach zapobiegania pożarom lub innym wypadkom czy szkodom. Obowiązkiem użytkownika jest obsługa jego Urządzenia Podłączonego w sposób bezpieczny i utrzymanie tego Urządzenia w dobrym, sprawnym stanie oraz zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkowania, a niewypełnienie przez użytkownika tego obowiązku może doprowadzić do uszkodzenia Urządzenia Podłączonego, straty materialnej, uszkodzenia ciała i/lub poważnych obrażeń, za które Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda zostanie spowodowana przez niewłaściwą, stwarzającą zagrożenie obsługę przez użytkownika Urządzenia Podłączonego i/lub również nieutrzymanie go w sprawnym stanie.

V. ZASTOSOWANIE SIĘ DO WARUNKÓW

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność nie tylko za stosowanie się do niniejszych Warunków Korzystania przez nich samych, ale również za stosowanie się do nich wszystkich użytkowników tego Urządzenia i/lub konta Usług Urządzenia Podłączonego, bez względu na to, czy zostali oni przez użytkownika upoważnieni.

VI. PRYWATNOŚĆ

Polityka Prywatności jest dostępna poprzez Aplikację i użytkownicy będą proszeni o jej zaakceptowanie w ramach rejestracji przez nich Usług Urządzenia Podłączonego. Akceptacja Polityki Prywatności nie jest obowiązkowa, jednakże jest niezbędna w celu przystąpienia do tworzenia zarejestrowanego konta użytkownika. Polityka Prywatności reguluje sposoby, w jakie informacje podawane przez użytkownika oraz dane z jego Urządzenia Podłączonego i dotyczące korzystania przez niego z Usług Urządzenia Podłączonego mogą być gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi i lokalnymi.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Whirlpool i licencjodawcy Whirlpool są uprawnieni z tytułu praw autorskich, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności intelektualnej, do wszystkich treści prezentowanych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego i pochodzących z nich. Użytkownicy nie mogą odtwarzać, zmieniać, wykorzystywać, tworzyć materiałów pochodnych, prezentować, formułować, wykonywać, publikować, rozprowadzać, rozpowszechniać, przesyłać ani emitować żadnych tego rodzaju materiałów lub treści dla żadnej osoby trzeciej (włącznie z prezentowaniem lub rozprowadzaniem materiałów z wykorzystaniem strony internetowej osoby trzeciej) bez uprzedniej pisemnej zgody Whirlpool, z wyjątkiem korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego zgodnie z jego założonym przeznaczeniem oraz przy zastosowaniu się do niniejszych Warunków Korzystania.

VIII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia i zwolnienia Whirlpool i spółek powiązanych z Whirlpool z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, wynikających lub powiązanych z bezprawnym przedłożeniem przez użytkowników, przesłaniem lub udostępnieniem przez Usługi Urządzenia Podłączonego ich haseł lub innej informacji z konta; lub naruszeniem jakiejkolwiek obowiązującego przepisu prawa lub innych regulacji.

IX. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

 1. Wypowiedzenie ze strony Whirlpool z tytułu nadużycia

  Whirlpool może, za uprzednim zawiadomieniem, zawsze zawiesić lub wypowiedzieć wobec użytkownika dostęp do wszystkich Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnej ich części, jeśli dopuści się on istotnego naruszenia niniejszych Warunków Korzystania. Whirlpool może również w dowolnym terminie wypowiedzieć Usługi Urządzenia Podłączonego, za uprzednim zawiadomieniem, z powodu przestarzałości technologii lub innych przyczyn, mających wpływ na bieżącą sprawność Usług Urządzenia Podłączonego. W przypadku wypowiedzenia z każdej tego rodzaju przyczyny użytkownicy nie będą dalej uprawnieni do korzystania lub dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego, a Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu takiego wypowiedzenia. W takim przypadku użytkownicy mogą nadal używać swojego urządzenia jako zwykłego urządzenia, ale związane z nim Usługi Urządzenia Podłączonego będą już niedostępne.


 2. Dezaktywacja Konta przez Użytkownika

  Możesz dezaktywować (wyrejestrować) swoje konto w dowolnym momencie, pisząc do inspektora ds. Prywatności pod adresem wskazanym w sekcji 10 dot. oświadczenia o prywatności. W przypadku dezaktywacji ich konta, dane związane z ich Urządzeniem Podłączonym oraz korzystaniem przez nich z Usług zapewnianych przez to Urządzenie, które były gromadzone przez Whirlpool, zostaną zachowane przez Whirlpool, ale nie będą już powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Dezaktywacja konta Usług Urządzenia Podłączonego wstrzyma otrzymywanie przez użytkownika dalszych komunikatów z tego Urządzenia, które są dostarczane w ramach wymienionych Usług. Jeśli użytkownicy zdecydują się na zatrzymanie swojego Urządzenia podłączonego przez wi-fi po dezaktywacji ich konta, ich Podłączone Urządzenie będzie nadal przesyłać określone dane dotyczące jego użytkowania do Whirlpool. Jeśli użytkownik pragnie uniknąć takiego przesyłu, należy odłączyć swoje Podłączone Urządzenie od routera bezprzewodowego i wyłączyć przycisk połączenia bezprzewodowego na tym urządzeniu.

X. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Urządzenia Podłączonego użytkownika lub Usług Urządzenia Podłączonego powinny być kierowane do właściwego dla użytkownika, lokalnego biura obsługi użytkownika Whirlpool, podanego w Aplikacji użytkownika lub dokumentacji towarzyszącej Urządzeniu Podłączonemu.

Warunki Korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych Whirlpool w krajach EMEA

I. WSTĘP

Przed użyciem Urządzenia Podłączonego i powiązanych aplikacji oprogramowania oraz usług prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków Korzystania.

Dziękujemy za wybranie urządzenia podłączonego do domowej sieci wi-fi (“Urządzenie Podłączone”) firmy Whirlpool. Whirlpool jest wiodącym w świecie producentem i dystrybutorem większości urządzeń używanych w gospodarstwach domowych. Nasze nazwy firmowe używane w Europie obejmują Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® oraz HotpointAriston®. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Urządzenia Podłączonego i Usług Powiązanych z Urządzeniem Podłączonym (zdefiniowanych poniżej). W tych Warunkach Korzystania odniesienia do Whirlpool oznaczają Whirlpool EMEA SpA , spółce należącej do Grupy Whirlpool, założonej zgodnie z przepisami prawa włoskiego, mającej swoją siedzibę pod adresem: via C Pisacane 1, I-20016 Pero (MI), Włochy, i V.A.T. Numer 00693740425 (zwana dalej „Whirlpool”), numer NIP 8960000492 część światowej grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”) oraz inne spółki należące do Grupy Whirlpool, działające w Europie, a także ich marki wymienione powyżej.

Urządzenie Podłączone jest w stanie zapewnić użytkownikowi usługi, pomagające w zarządzaniu i utrzymaniu jego Urządzenia Podłączonego. Kiedy takie Urządzenie jest podłączone do Sieci Urządzeń Podłączonych Whirlpool, jest w stanie przesyłać informacje, w tym kody działania oraz błędu, do Whirlpool oraz dostarczać użytkownikowi wiadomości, może on też korzystać z aplikacji oprogramowania dostarczonych przez Whirlpool, takich jak bezpłatna aplikacja „Bauknecht B-Live” lub „Whirlpool 6th Sense Live” („Aplikacja” lub „Aplikacje”) ze swojego urządzenia mobilnego, w celu zdalnego zarządzania swoim Urządzeniem Podłączonym oraz uzyskiwania dostępu do funkcji i usług. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z takich usług i Aplikacji (zwanych łącznie „Usługami Urządzenia Podłączonego”).

W celu korzystania z wymienionych Usług, Urządzenie Podłączone musi być połączone z bezprzewodową siecią internetową. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za instalację i utrzymanie bezprzewodowego połączenia z Internetem w miejscu, w którym znajduje się ich Urządzenie Podłączone. Muszą oni zainstalować również Aplikację na kompatybilnym urządzeniu mobilnym (lub kilku takich urządzeniach) oraz założyć konto w Whirlpool.

W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego konieczne jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności związanej z Usługami Urządzenia Podłączonego Whirlpool w krajach EMEA („Polityka Prywatności”). Wskutek zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania w Aplikacji oraz bieżącego korzystania z jakichkolwiek Usług Urządzenia Podłączonego, użytkownicy zobowiązują się do stosowania się do tych Warunków Korzystania. W przypadku, gdy nie zaakceptują oni Warunków Korzystania lub dowolnej ich części lub nie zaakceptują tych Warunków Korzystania i/lub Polityki Prywatności, nie będą oni w stanie uzyskać dostępu do Usług związanych ze swoim Urządzeniem Podłączonym.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki Korzystania. W przypadku takiej aktualizacji wyślemy do użytkownika komunikat alarmowy przez Aplikację, informujący o zmianach oraz wszystkich alternatywach, które mogą oni wybrać, lub działaniach, które mogą oni podejmować. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego po takich komunikatach alarmowych lub aktywna akceptacja przez niego wszelkich zmian jest dla nas równoznaczna z akceptacją przez niego samych tych zmian. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować tych zmian, może on zawsze wycofać się z korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego.


II. OFERTA USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ URZĄDZENIE INTELIGENTNE

Jeśli chodzi o funkcje i korzyści, Usługi Urządzenia Podłączonego umożliwiają użytkownikowi m.in. otrzymywanie zawiadomień dotyczących tego Urządzenia Podłączonego (takich, jak powiadomienia o otwarciu drzwi, powiadomienia o zakończeniu cyklu, itd.), zaplanowanie uruchomienia jego Urządzenia Podłączonego w godzinach tańszej energii oraz zdalne monitorowanie tego Urządzenia Podłączonego poprzez Aplikację. Określone Usługi Urządzenia Podłączonego zostały opisane dokładniej w instrukcji użytkownika dla danego Urządzenia Podłączonego. Whirlpool może z biegiem czasu zmieniać określone właściwości Usług Urządzenia Podłączonego i zawiadomi użytkownika o wszystkich istotnych zmianach.

III. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG URZĄDZENIA INTELIGENTNEGO

 1. Informacje ogólne

  W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego użytkownicy muszą założyć konto z użyciem Aplikacji oraz zaakceptować Politykę Prywatności. Poprzez korzystanie z Usług Urządzenia Podłączonego zobowiązują się oni do: (a) dostarczenia swoich dokładnych danych kontaktowych i innych informacji wymaganych przez Whirlpool, (b) niezwłocznej aktualizacji swoich danych kontaktowych w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany; oraz (c) użytkowania Urządzenia Podłączonego zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkownika.

 2. Wykorzystanie Danych

  W celu uruchomienia Usług Urządzenia Podłączonego, Urządzenia takie korzystają z bezprzewodowego połączenia użytkownika z Internetem. Ponadto, jeśli użytkownicy wybiorą otrzymywanie zawiadomień przez Aplikację, w celu świadczenia im usług takie zawiadomienia i aplikacje będą korzystać z ich transmisji danych przez sieć komórkową. Każdy taki sposób korzystania wiąże się z przesyłaniem określonej ilości danych przez odpowiednie połączenia, zatem użytkownicy muszą mieć odpowiedni plan taryfowy na transmisję danych ze swojego bezprzewodowego połączenia internetowego w miejscu znajdowania się Urządzenia Podłączonego i od swojego operatora komórkowego. Prosimy użytkowników o sprawdzenie planu taryfowego u dostawcy Internetu lub operatora komórkowego, w celu ustalenia odpowiednich opłat za przesył danych (jeśli obowiązują), ograniczeń dotyczących danych, takich jak dopuszczalne sposoby wykorzystania, oraz innych warunków świadczenia usługi. Whirlpool nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, które może nałożyć dostawca Internetu lub operator komórkowy użytkownika.

 3. Przekazanie Użytkownikowi Urządzenia Podłączonego

  W przypadku, gdy użytkownicy sprzedadzą lub pożyczą swoje Urządzenie Podłączone innej osobie, muszą oni niezwłocznie zaktualizować, w stosownym przypadku, swoje konto Usług Urządzenia Podłączonego z użyciem Aplikacji. Nowy użytkownik będzie musiał założyć nowe, odrębne konto w Whirlpool, aby być w stanie korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

 4. Zakazane Sposoby Korzystania

  Zakazuje się korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego w każdy sposób, który:

  • ma charakter gróźb, jest gwałtowny (implikujący przemoc), obraźliwy, zniesławiający, oszczerczy, oszukańczy, nieprzyzwoity lub w inny sposób niezgodny z prawem lub niestosowny;
  • wiąże się z dostępem, gromadzeniem lub przechowywaniem danych osobowych innych osób/podmiotów;
  • narusza prawa kogokolwiek innego, w tym prawo do prywatności innej osoby;
  • wiąże się z podawaniem za jakąkolwiek osobę, firmę, podmiot lub adres IP (np. podrabianie adresu IP);
  • obejmuje ładowanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek materiałów, których użytkownicy nie mają prawa udostępniać w myśl jakichkolwiek regulacji prawnych;
  • ma charakter komercyjny, w tym np. materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, lub spamu, phishingu lub innych niepożądanych wiadomości;
  • polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnych Usług związanych z takim Urządzeniem, powiązanych z nimi komputerów i sieci lub danych ich użytkowników, lub który w inny sposób zmienia lub przeszkadza w korzystaniu lub obsłudze Usług Urządzenia Podłączonego;
  • polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Urządzenia Podłączonego, w tym poprzez rozpoznanie technologii w celu wykonania repliki oprogramowania sprzętowego lub instalację takiego oprogramowania niezatwierdzonego przez Whirlpool;
  • powoduje nałożenie nieodpowiedniego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę Whirlpool lub partnerów biznesowych Whirlpool, obejmuje to przesyłanie spamu lub wykorzystanie innych niepożądanych sposobów masowego wysyłania wiadomości;
  • zmienia, powoduje uszkodzenie lub usunięcie jakiejkolwiek treści dostarczonej przez Whirlpool;
  • zawiera wirusy komputerowe lub inne destrukcyjne, szkodliwe lub niszczycielskie pliki bądź programy; lub
  • z innej przyczyny narusza niniejsze Warunki Korzystania.

 5. Aktualizacje Oprogramowania

  Usługi Urządzenia Podłączonego, w tym Aplikacje, korzystają z oprogramowania, które Whirlpool może być zmuszony lub chcieć zaktualizować bądź zmienić. Takie aktualizacje będziemy uruchamiać z zastosowaniem standardowych procedur w systemie operacyjnym urządzenia mobilnego użytkownika, oraz zawsze będzie on proszony o akceptację wszelkich tego rodzaju aktualizacji, aby być w stanie nadal korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

IV. OGRANICZENIA USŁUG I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Ograniczenia Ogólne

  Z uwagi na to, że Urządzenie Podłączone użytkownika komunikuje się z Whirlpool poprzez przesyłanie informacji bezprzewodowo oraz przez Internet: (a) zawiadomienia z Urządzenia Podłączonego będą dostępne dla użytkownika wyłącznie po podłączeniu i zarejestrowaniu jego Urządzenia Podłączonego; oraz (b) Usługi Urządzenia Podłączonego są niedostępne, kiedy brak połączenia internetowego lub bezprzewodowego czy też komórkowego u użytkownika, lub kiedy takie połączenia nie działają właściwie.


 2. Dokładność Wyników i Danych

  Użytkownik rozumie, że Usługi Urządzenia Podłączonego podlegają ograniczeniom, na które Whirlpool nie ma wpływu, które to ograniczenia obejmują takie kwestie jak odpowiednie utrzymanie przez użytkownika swojego Urządzenia Podłączonego zgodnie z odpowiednią instrukcją użytkownika, stosownie do możliwości sieci bezprzewodowej, dostępności Internetu (w tym dostępności sieci zależnej od stron trzecich), warunków otoczenia (takich jak budynki, pogoda, położenie geograficzne i topografia), warunków atmosferycznych i innych czynników, związanych z korzystaniem z Internetu lub z satelitami oraz danych z satelitów. W zakresie, w jakim powyższe mają wpływ na Usługi Urządzenia Podłączonego, Whirlpool nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności, dokładności, kompletności lub aktualności żadnych danych, informacji, materiałów lub treści dostarczonych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego.

 3. Przechowywane Dane

  Whirlpool przechowuje określone dane dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego tak długo, jak jest to niezbędne w celu zastosowania się do przepisów lub dla naszych określonych, uzasadnionych potrzeb biznesowych i odpowiednio do zamierzonych celów, w związku z Usługami Urządzenia Podłączonego, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

 4. Przesyłane Dane

  Whirlpool zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa danych, które użytkownicy nam dostarczają, oraz podejmie odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony ich danych osobowych. Jednakże zawsze jest pewne ryzyko, związane z przesyłaniem informacji przez sieci bezprzewodowe lub Internet. Wskutek tego użytkownicy przyjmują do wiadomości, że kiedy korzystają oni z Usług Urządzenia Podłączonego, ich wiadomości mogą zostać bezprawnie przechwycone przez innych. Whirlpool nie może zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności transmisji bezprzewodowych lub przesyłów przez Internet, oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności za żaden brak bezpieczeństwa sieci lub urządzeń niekontrolowanych przez Whirlpool ani za żadną wynikającą z tego utratę prywatności lub danych, związaną z jakimikolwiek przesyłami przez takie sieci.

 5. Pozostałe informacje

  Celem komunikatów zawierających kod błędu Urządzenia Podłączonego nie jest zastąpienie regularnej, zalecanej konserwacji Urządzenia Podłączonego, wskazanej w instrukcji użytkownika tego Urządzenia, nie mogą one też zastąpić bezpiecznego, odpowiedzialnego użytkowania Urządzenia Podłączonego. Użytkownicy nie powinni polegać na Usługach Urządzenia Podłączonego (w tym żadnych komunikatach błędu) jako środkach zapobiegania pożarom lub innym wypadkom czy szkodom. Obowiązkiem użytkownika jest obsługa jego Urządzenia Podłączonego w sposób bezpieczny i utrzymanie tego Urządzenia w dobrym, sprawnym stanie oraz zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkowania, a niewypełnienie przez użytkownika tego obowiązku może doprowadzić do uszkodzenia Urządzenia Podłączonego, straty materialnej, uszkodzenia ciała i/lub poważnych obrażeń, za które Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda zostanie spowodowana przez niewłaściwą, stwarzającą zagrożenie obsługę przez użytkownika Urządzenia Podłączonego i/lub również nieutrzymanie go w sprawnym stanie.

V. ZASTOSOWANIE SIĘ DO WARUNKÓW

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność nie tylko za stosowanie się do niniejszych Warunków Korzystania przez nich samych, ale również za stosowanie się do nich wszystkich użytkowników tego Urządzenia i/lub konta Usług Urządzenia Podłączonego, bez względu na to, czy zostali oni przez użytkownika upoważnieni.

VI. PRYWATNOŚĆ

Polityka Prywatności jest dostępna poprzez Aplikację i użytkownicy będą proszeni o jej zaakceptowanie w ramach rejestracji przez nich Usług Urządzenia Podłączonego. Akceptacja Polityki Prywatności nie jest obowiązkowa, jednakże jest niezbędna w celu przystąpienia do tworzenia zarejestrowanego konta użytkownika. Polityka Prywatności reguluje sposoby, w jakie informacje podawane przez użytkownika oraz dane z jego Urządzenia Podłączonego i dotyczące korzystania przez niego z Usług Urządzenia Podłączonego mogą być gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi i lokalnymi.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Whirlpool i licencjodawcy Whirlpool są uprawnieni z tytułu praw autorskich, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności intelektualnej, do wszystkich treści prezentowanych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego i pochodzących z nich. Użytkownicy nie mogą odtwarzać, zmieniać, wykorzystywać, tworzyć materiałów pochodnych, prezentować, formułować, wykonywać, publikować, rozprowadzać, rozpowszechniać, przesyłać ani emitować żadnych tego rodzaju materiałów lub treści dla żadnej osoby trzeciej (włącznie z prezentowaniem lub rozprowadzaniem materiałów z wykorzystaniem strony internetowej osoby trzeciej) bez uprzedniej pisemnej zgody Whirlpool, z wyjątkiem korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego zgodnie z jego założonym przeznaczeniem oraz przy zastosowaniu się do niniejszych Warunków Korzystania.

VIII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia i zwolnienia Whirlpool i spółek powiązanych z Whirlpool z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, wynikających lub powiązanych z bezprawnym przedłożeniem przez użytkowników, przesłaniem lub udostępnieniem przez Usługi Urządzenia Podłączonego ich haseł lub innej informacji z konta; lub naruszeniem jakiejkolwiek obowiązującego przepisu prawa lub innych regulacji.

IX. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

 1. Wypowiedzenie ze strony Whirlpool z tytułu nadużycia

  Whirlpool może, za uprzednim zawiadomieniem, zawsze zawiesić lub wypowiedzieć wobec użytkownika dostęp do wszystkich Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnej ich części, jeśli dopuści się on istotnego naruszenia niniejszych Warunków Korzystania. Whirlpool może również w dowolnym terminie wypowiedzieć Usługi Urządzenia Podłączonego, za uprzednim zawiadomieniem, z powodu przestarzałości technologii lub innych przyczyn, mających wpływ na bieżącą sprawność Usług Urządzenia Podłączonego. W przypadku wypowiedzenia z każdej tego rodzaju przyczyny użytkownicy nie będą dalej uprawnieni do korzystania lub dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego, a Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu takiego wypowiedzenia. W takim przypadku użytkownicy mogą nadal używać swojego urządzenia jako zwykłego urządzenia, ale związane z nim Usługi Urządzenia Podłączonego będą już niedostępne.


 2. Dezaktywacja Konta przez Użytkownika

  Możesz dezaktywować (wyrejestrować) swoje konto w dowolnym momencie, pisząc do inspektora ds. Prywatności pod adresem wskazanym w sekcji 10 dot. oświadczenia o prywatności. W przypadku dezaktywacji ich konta, dane związane z ich Urządzeniem Podłączonym oraz korzystaniem przez nich z Usług zapewnianych przez to Urządzenie, które były gromadzone przez Whirlpool, zostaną zachowane przez Whirlpool, ale nie będą już powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Dezaktywacja konta Usług Urządzenia Podłączonego wstrzyma otrzymywanie przez użytkownika dalszych komunikatów z tego Urządzenia, które są dostarczane w ramach wymienionych Usług. Jeśli użytkownicy zdecydują się na zatrzymanie swojego Urządzenia podłączonego przez wi-fi po dezaktywacji ich konta, ich Podłączone Urządzenie będzie nadal przesyłać określone dane dotyczące jego użytkowania do Whirlpool. Jeśli użytkownik pragnie uniknąć takiego przesyłu, należy odłączyć swoje Podłączone Urządzenie od routera bezprzewodowego i wyłączyć przycisk połączenia bezprzewodowego na tym urządzeniu.

X. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Urządzenia Podłączonego użytkownika lub Usług Urządzenia Podłączonego powinny być kierowane do właściwego dla użytkownika, lokalnego biura obsługi użytkownika Whirlpool, podanego w Aplikacji użytkownika lub dokumentacji towarzyszącej Urządzeniu Podłączonemu.