Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji “500 zł rabatu za każde 2000 zł zakupu”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “500zł rabatu za każde 2000zł zakupu” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja dla szerokiego grona klientów sklepu whirlpool.pl obowiązuje od 21 listopada godz. 12:30 do 30 listopada 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.
 5. Organizator przewiduje wcześniejszy dostęp do promocji dla subskrybentów newslettera sklepu whirlpool.pl. Dla osób, które na dzień 15 listopada 2022 roku są subskrybentami newslettera, promocja dostępna jest już od 16 listopada godz. 00:30 i trwa do do 30 listopada 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 1 Produkt Promocyjny, użyje kodu rabatowego BLACK oraz zapłaci cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia na Produkt Promocyjny lub Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego BLACK, zostanie naliczony rabat na Produkty Promocyjne.
 2. Wysokość rabatu jest uzależniona od wartości zakupionych Produktów Promocyjnych i wynosi:
  a) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę do 1.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 0 zł.
  b) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 2.000,00 do 3.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 500 zł.
  c) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 4.000,00 do 5.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 1.000 zł
  d) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 6.000,00 do 7.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 1.500 zł
  e) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 8.000,00 do 9.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 2.000 zł
  f) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 10.000,00 do 11.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 2.500 zł
  g) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 12.000,00 do 13.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 3.000 zł
  h) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 14.000,00 do 15.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 3.500 zł
  i) Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę 16.000,00 zł lub więcej - rabat promocyjny w wysokości 4.000 zł
 3. Maksymalna kwota rabatu w ramach jednego zakupu wynosi 4.000 zł.
 4. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, oraz usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 5. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
 6. Uczestnik Promocji może złożyć maksymalnie 3 Zamówienia w promocji.
 7. Rabat jest naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 8. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 9. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
 11. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 12. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem przypadającej na ten produkt części rabatu promocyjnego.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny uzależniony jest od łącznej wartości zakupionych Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
  a) Przeprowadzenia promocji
  b) Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
  c) Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
 3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/regulamin-promocji-500-zl-rabatu-za-kazde-2000 i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180
 2. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
 3. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
 4. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
 5. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
 6. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
 7. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
 8. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
 9. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
 10. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 11. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
 12. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
 13. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
 14. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
 15. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
 16. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor inox - WQ9I MO1L 859991572230
 17. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
 18. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 19. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
 20. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
 21. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
 22. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor inox - WQ9 E1L 859991610030
 23. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 460/IX 857746010500
 24. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
 25. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 26. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 27. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
 28. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 29. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 30. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O34 PF X 869991615590
 31. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor biały - MWP 101 W 859991566840
 32. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
 33. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 34. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
 35. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 36. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 254 SB 859991557130
 37. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
 38. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 39. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
 40. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
 41. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WBC 3C34 PF X 869991614670
 42. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 43. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8458 BV PL 859991636950
 44. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 45. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
 46. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
 47. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 103 SB 859991566980
 48. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 49. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFB 7238 BV EE 859991596980
 50. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
 51. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
 52. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 53. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
 54. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
 55. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 56. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
 57. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 58. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 101 SB 859991566880
 59. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
 60. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
 61. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 62. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
 63. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
 64. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 65. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8258 BSV PL 859991637000
 66. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
 67. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
 68. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
 69. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 70. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9811 SF2 859991605810
 71. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 72. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
 73. Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali Whirlpool - W11I ME150 859991539850
 74. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
 75. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
 76. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
 77. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 78. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
 79. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny - AMW 730/SD 858773001960
 80. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFL 7238 B PL 859991595900
 81. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 251 SB 859991556970
 82. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9 U1GX 859991595610
 83. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
 84. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 730/WH 858773001940
 85. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
 86. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 440/IX 858744029900
 87. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 88. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - WRBSS 6215 B EU 869991656770
 89. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FWDG 961483 WSV EE N 869991618750
 90. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6240 NB 859991531460
 91. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
 92. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKWL 728/NB 869991590420
 93. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
 94. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
 95. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O23 PF X 869991614930
 96. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
 97. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
 98. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8469 BV PL 859991643270
 99. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 100. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor biały - MWP 201 W 859991566940
 101. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
 102. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
 103. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
 104. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
 105. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
 106. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
 107. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
 108. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS 859991567640
 109. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 3 859991655910
 110. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFWDB 964369 SV EE 869991651560
 111. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - W7X W845WB EE 859991624100
 112. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6030L PL/N 859991602430
 113. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFO 3O34 PF 869991615770
 114. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W7 931A OX 859991613040
 115. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - FFT M11 9X3WSY PL 869991634010