Czy można skorzystać z płyty gazowej, jeśli w domu zabraknie prądu?

W przypadku przedłużającej się awarii zasilania można zapalić palniki ręcznie. Zapaloną zapałkę należy przytrzymać blisko palnika i przekręcić gałkę regulacyjną do wysokiej pozycji