Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

NOWE KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Od marca 2021 roku pojawią się nowe etykiety energetyczne i zmienione klasy efektywności energetycznej dla urządzeń gospodarstwa domowego. Tutaj znajdą Państwo wszystkie istotne informacje na ten temat.

Od 1996 roku etykieta energetyczna (lub etykieta UE) zawiera informacje o niskim zużyciu energii i wody przez główne urządzenia gospodarstwa domowego. Jest ona wymagana przez prawo i jest umieszczana na produkcie, zarówno w sklepach, jak i na stronach internetowych sprzedawców detalicznych.
Etykieta energetyczna ma na celu skrótowe pokazanie klientom danych dotyczących efektywności energetycznej i umożliwić lepsze porównanie urządzeń dostępnych na rynku..
Z czasem urządzenia gospodarstwa domowego stały się bardziej efektywne kosztowo i energetycznie. Z tego powodu unijna etykieta jest obecnie aktualizowana.

Unia Europejska wydała obowiązkową aktualizację obecnej etykiety energetycznej dla następujących kategorii produktów:

-pralki
-suszarki
-lodówki / zamrażarki
-zmywarki do naczyń
-urządzenia do przechowywania wina

Od marca 2021 r. nowa etykieta energetyczna musi być widoczna na wszystkich urządzeniach.

ZMIANY W KLASACH EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Co dokładnie zmienia się w klasach efektywności energetycznej?

W rzeczywistości jest to dość proste. Klasy A z "Plusami",takie jak A +++, A ++ i A +, zostają zastąpione jednolitą skalą zużycia energii od A do G. Zachowana zostaje siedmiostopniowa skala kolorów. Ze względu na zmienione metody pomiaru stare etykiety przestają być aktualne. W ich
miejsce pojawiają się nowe.

Na razie zmiany nie dotyczą suszarek bębnowych, piekarników i okapów. Oczekuje się, że będą one zmieniane od roku 2022. Jest więc całkiem możliwe, że obok suszarki A +++ znajdziecie Państwo pralkę klasy C.

*Energy Label desc.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów (APPLIA) wyjaśnia jak przygotować się do zmiany, a także jej terminy, obowiązki producentów i sprzedawców detalicznych, nowe wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do efektywnego gospodarowania zasobami oraz samą nową etykietę energetyczną. Konsumenci będą mogli zobaczyć nowe etykiety na urządzeniach dopiero od 1 marca 2021 r.

Nowa etykieta energetyczna dla pralek

Dzięki przeprojektowanej etykiecie energetycznej wprowadzono pewne innowacje w zakresie treści:
Na wszystkich etykietach efektywności energetycznej znajdzie się kod QR, który łączy się z unijną bazą danych produktów EPREL. Tam na etykiecie energetycznej i karcie informacyjnej danego urządzenia znajdziesz więcej informacji.

Poprzednie klasy A z "Plusami" (A +++, A ++ i A +) nie będą już miały zastosowania. Dostępne będą klasy efektywności energetycznej od A do G.

Zużycie wody i energii elektrycznej nie jest już podawane w wartości rocznej lecz odpowenio na1 lub 100 cykli prania w programie Eco 40-60.
Nowością jest również klasa hałasu od A do D, by oprócz wartości podanej w dB(A) parametr ten był jeszcze bardziej przejrzysty. Poziom hałasu dotyczy wirowania, a nie jak to było do tej pory głośności urządzenia podczas fazy prania i wirowania (podawane były dwie wartości).

 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej*
 3. Ważone zużycie energii* w cyklach roboczych kWh/100 (w programie Eco 40-60)
 4. Pojemność znamionowa dla pełnego cyklu prania
 5. Czas trwania programu "Eco 40-60" przy pełnym załadunku
 6. Ważone zużycie wody* w litrach/cykl w programie Eco 40-60
 7. Klasa efektywności wirowania*
 8. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasa emisji hałasu

*Wartości dotyczą niepełnych załadunków pralki (1/4, 1/2 oraz pełnego załadunku)

Nowa etykieta energetyczna dla pralko-suszarek

Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych etykiet efektywności energetycznej, również w przypadku pralko-suszarek będzie istniał kod QR, który łączy się z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej i karcie charakterystyki produktu danego urządzenia znajdziesz dalsze informacje.

W przypadku pralko-suszarek dostępne klasy efektywności energetycznej również wahają się od A do G.

W tej kategorii urządzeń wszelkie parametry podzielono na dwie oddzielne grupy. Oddzielnie dla prania i suszenia oraz dla samego prania. W obu przypadkach normatywnym programem jest program Eco 40-60. Dzięki temu euroetykieta jest bardziej czytelna.

Zużycie wody i energii elektrycznej zgodnie z nową euroetykietą energetyczną dotyczy 100 cykli prania oraz prania i suszenia. Nowością jest również klasa hałasu od A do D, by oprócz wartości podanej w dB(A) parametr ten był jeszcze bardziej przejrzysty. Poziom hałasu dotyczy wirowania, a nie, jak to było do tej pory, głośności urządzenia podczas fazy prania i wirowania (podawane były dwie wartości)

 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej** dla pełnego cyklu prania i suszenia
 3. Klasa efektywności energetycznej* dla cyklu prania
 4. Ważone zużycie energii na 100cykli prania i suszenia (kWh/100 cykli)**
 5. Ważone zużycie energii* na 100 cykli prania (kWh/100 cykli)
 6. Pojemność znamionowa dla pełnego cyklu prania i suszenia**)
 7. Pojemność znamionowa dla cyklu prania
 8. Ważone zużycie wody w litrach liczone na pojedynczy cykl prania i suszenia**)
 9. Ważone zużycie wody* w litrach/cykl prania
 10. Czas trwania pełnego cyklu prania i suszenia przy maksymalnym załadunku
 11. Czas trwania programu prania "Eco 40-60" przy pełnym załadunku
 12. Klasa efektywności wirowania*
 13. Emisja hałasu podczas cyklu wirowania wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasa emisji hałasu

Wartości dotyczą 1/4 1/2 oraz pełnego załadunku. Podczas prania i suszenia 1/2 i pełnego załadunku.
*
Pranie i suszenie dla 1/2 i pełnego ładunku.

*Energy Label desc.

Nowa etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń

W ramach procesu standaryzacji dotychczasowe klasy A z "Plusami" (A +++, A ++ i A +) zostały również zastąpione przez jednolitą skalę od A do G. Zgodnie z poprzednią normą nowa klasa efektywności energetycznej B odpowiada w przybliżeniu urządzeniu w klasie A +++ -23 %.

W przyszłości kod QR znajdujący się na każdej etykiecie efektywności energetycznej będzie powiązany z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej oraz w karcie charakterystyki produktu danego urządzenia znajdą Państwo więcej informacji.

Ponadto przy określaniu pojemności urządzenia i kompletów naczyń wprowadzane są nowe, bardziej realistyczne wymagania (np..uwzględnia się misy lub garnki)). Dlatego też, wartości te mogą być inne niż na starej etykiecie energetycznej.

Zużycie wody i energii elektrycznej nie jest już podawane w wartościach rocznych, lecz na 1 (w przypadku zużycia wody) lub 100 cykli zmywania w programe Eco
Nowością są również wprowadzone klasy hałasu od A do D, by poziom hałasu w dB (A) był bardziej przejrzysty.

 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej
 3. Zużycie energii w cyklach roboczych kWh/100 cykli zmywania w programie Eco
 4. Pojemność znamionowa wyrażona jako liczba standardowych kompletów naczyń w programie Eco
 5. Zużycie wody w programie Eco w litrach/cykl
 6. Czas trwania cyklu "Eco"
 7. Emisja hałasu wyrażona w dB(A) re 1 pW i klasa emisji hałasu

*Energy Label desc.

Nowa etykieta energetyczna dla lodówek / zamrażarek

Na etykietach lodówek i zamrażarek znajdzie się również kod QR, który łączy się z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej i karcie charakterystyki produktu danego urządzenia znajdziesz dalsze informacje.

Poprzednie klasy A z "Plusami" (A +++, A ++ i A +) nie będą już miały zastosowania w lodówkach i zamrażarkach . Nowe klasy energetyczne będą miały zakres od A do G. Nowa klasa efektywności energetycznej A odpowiada urządzeniu z A +++ - 60% według poprzedniego standardu.

Tak jak na poprzednich euroetykietach energetycznych. zużycie energii elektrycznej jest raportowane w cyklu rocznym.
Wprowadzone zostaną również klasy hałasu od A do D, aby uczynić poziom hałasu w dB (A) bardziej przejrzystym.

 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej od A do G
 3. Zużycie energii w kWh/rok (mierzone w nowych warunkach standardowych)
 4. Całkowita objętość wszystkich komór do mrożenia
 5. Całkowita objętość wszystkich komór chłodzących
 6. Poziom emitowanego hałasu oraz ustalona klasa emisji hałasu

*Energy Label desc.

Nowa etykieta energetyczna dla chłodziarek do wina

Na etykietach chłodziarki do wina będzie również umieszczony kod QR, który łączy się z unijną bazą danych produktów EPREL. To tam, na etykiecie energetycznej i karcie danych produktu danego urządzenia znajdziesz dalsze informacje.

Poprzednie klasy A z "Plusami" (A +++, A ++ i A +) nie będą już miały zastosowania. Dostępne klasy efektywności energetycznej będą się zawierać w skali od A do G.
Tak jak na poprzednich euroetykietach energetycznych. zużycie energii elektrycznej jest raportowane w cyklu rocznym.
Wprowadzone zostaną również klasy hałasu od A do D, aby uczynić poziom hałasu w dB (A) bardziej przejrzystym.

 1. Kod QR
 2. Klasa efektywności energetycznej od A do G
 3. Zużycie energii w kWh/rok (mierzone w nowych warunkach standardowych)
 4. Liczba standardowych butelek do wina, które mogą być przechowywane
 5. Poziom emitowanego hałasu oraz ustalona klasa emisji hałasu

*Energy Label desc.

Regulacja ekoprojektu

Oprócz zmienionych klas efektywności energetycznej, od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania. Reguluje ono przyjazne dla środowiska wzornictwo produktów, minimalną dostępność części zamiennych oraz możliwość recyklingu i naprawy.

Celem jest zmniejszenie wpływu urządzeń gospodarstwa domowego na środowisko, z uwzględnieniem całego cyklu ich życia.

Odkryj nasz portal samoobsługowy, aby znaleźć odpowiednie części zamienne do naprawy swoich urządzeń.

*Energy Label desc.