Gwarancja

Wiemy, że kiedy kupujesz nowe urządzenie, komfort jest dla Ciebie najważniejszy.

Gwarancja obejmuje

Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i/lub materiału ujawnione w okresie trwania gwarancji. Autoryzowany serwis Whirlpool w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia rozpatrzy reklamację. Przy zgłoszeniu awarii należy podać 12-cyfrowy numer serwisowy Państwa urządzenia, który znajduje się po słowie SERVICE. Whirlpool pokrywa wszelkie koszty związane z transportem oraz naprawą lub wymianą części bądź całego produktu, jeśli jego naprawa okaże się niemożliwa. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego, w innych przypadkach nabywca traci gwarancję.

POBIERZ

Gwarancja nie obejmuje

Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,
- uszkodzeń spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub niewłaściwą instalacją,
- uszkodzeń spowodowanych przyczynami zewnętrznymi takimi jak: przepięcia w sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, powodzie itp.,
- elementów zużywalnych w procesie użytkowania urządzenia np.: żarówek, filtrów, szuflad, itp.,
- uszkodzeń będących wynikiem ingerencji, przeróbek lub napraw dokonanych przez nieautoryzowane przez Whirlpool Polska firmy lub osoby.

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.

Porównaj ( urządzenia)

Proszę , dodać kolejny produkt do porównania.