Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji Produkty objęte promocją “Do 650 zł zwrotu” dostają 5 lat gwarancji gratis

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Produkty objęte promocją “Do 650 zł zwrotu” dostają 5 lat gwarancji gratis” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja obowiązuje od 7 maja 2022 roku od godz. 00:30 do 31 maja 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.
 5. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 1 Produkt Promocyjny oraz zapłaci jego cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Każdy Produkt Promocyjny, wyszczególniony w załączniku nr 1, zakupiony przez Uczestnika w czasie trwania Promocji, otrzyma bezpłatnie dodatkowe 3 lata gwarancji producenta (łącznie 5 lat pełnej gwarancji producenta).
 2. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, mogą otrzymać dodatkowe 3 lata gwarancji odpłatnie, wg uwidocznionej na szczegółowej karcie produktu ceny dodatkowej gwarancji, chyba że są opatrzone informacją “5 lat gwarancji gratis”. W takim wypadku te produkty również otrzymują dodatkowe 3 lata gwarancji bezpłatnie, ale nie w ramach niniejszej Promocji.
 3. Promocja łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
 4. Promocja łączy się z promocją komunikowaną na stronie whirlpool.pl pod skrótem “Do 650 zł zwrotu”.
 5. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 6. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, a uprawnienie do przedłużonej gwarancji na zwracany produkt ustaje wraz z jego zwrotem.
 2. Przedłużona gwarancja nie może zostać przypisana do innego urządzenia niż to, z którym została zakupiona bądź który otrzymał ją bezpłatnie.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
  ⦁ Przeprowadzenia promocji
  ⦁ Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
  ⦁ Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
 3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/produkty-objete-promocja-do650zlzwrotu-dostaja-5lat-gwarancji-gratis i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KC8V1SW IX 859991639230
 2. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2760 BF 869991589830
 3. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOB 616/NB 869991590910
 4. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 IX 869991635790
 5. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q7360 NE 869991591960
 6. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 NB 869991636200
 7. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKP9 786 NB 859991531180
 8. Płyta gazowa Whirlpool - GMT 6422 AN 869991618940
 9. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 801/NE 869991015510
 10. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKA 6422/IX 869991030130
 11. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
 12. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6240 NB 859991531460
 13. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool - WTA C 8411 SC OW 859991615140
 14. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GMT 6422 OW 869991618930
 15. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 16. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool - WTA C 8411 SC AN 859991615150
 17. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 18. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - OAKZ9 7921 CS WH 859991533840
 19. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM5 4S H 859991541570
 20. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAKZ9 7961 SP IX 859991535560
 21. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
 22. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 23. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
 24. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 627/NB 869991591030
 25. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 7460 IX 857774601700
 26. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 7890 IX 859991530940
 27. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H BL 859991551920
 28. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAKZ9 7921 CS NB 859991533860
 29. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
 30. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
 31. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKZ9 6230 IX 859991530380
 32. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8420 WH 852584201110
 33. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS S4060 BF 869991637040
 34. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor szampański - AKZ9 6230 S 859991530400
 35. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 36. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
 37. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
 38. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
 39. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
 40. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
 41. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 42. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991639300
 43. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 44. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
 45. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 46. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 47. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
 48. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
 49. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120