Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji "Kolejny produkt taniej"

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji “Kolejny produkt taniej” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
1.2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
1.3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
1.4. Promocja obowiązuje od 20 kwietnia 2022 roku od godz. 00:30 do 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.
1.5. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.

Uczestnik promocji

2.1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 2 różne Produkty Promocyjne oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Zasady promocji

3.1. Podczas składania zamówienia na minimum 2 różne Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, automatycznie zostanie naliczony rabat na jeden z Produktów Promocyjnych.
3.2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od ilości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
3.2.1. Przy zakupie jednego Produktu Promocyjnego - rabat promocyjny w wysokości 0%.
3.2.2. Przy zakupie 2 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 30% ceny tańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
3.2.3. Przy zakupie 3 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 60% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
3.2.4. Przy zakupie 4 lub więcej Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 90% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
3.3. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
3.4. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
3.5. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
3.6. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
3.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
3.8. Promocja łączy się z promocjami komunikowanymi na stronie whirlpool.pl pod skrótami “5 lat gwararncji gratis na whirlpool.pl”, “Do 650 zł zwrotu” oraz “Łącznik gratis”.
3.9. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
3.10. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

Dodatkowe postanowienia promocji

4.1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego 0%, 30%, 60% lub 90%.
4.2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.
4.3. W szczególnym przypadku, kiedy zwrot dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego zakupionego z rabatem 30%, 60% lub 90%, Uczestnik może zwrócić tylko ten Produkt Promocyjny i w tym przypadku nie jest zobowiązany zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
5.2.1. Przeprowadzenia promocji
5.2.2. Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
5.2.3. Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
5.3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
6.2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
6.3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
6.5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/kolejny-produkt-taniej i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
6.6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

Lista produktów:

 1. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 2. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O23 PF X 869991614930
 3. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
 4. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBC 3M17 X 869991616440
 5. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
 6. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 7. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 8. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
 9. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
 10. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
 11. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
 12. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
 13. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 14. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
 15. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
 16. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
 17. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
 18. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
 19. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
 20. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
 21. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
 22. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T352 859991631890
 23. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66021 859991611790
 24. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66102 859991609600
 25. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9811 SF2 859991605810
 26. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T573 P 859991635760
 27. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 7811 859991605450
 28. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T594 859991632660
 29. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T574 P 859991635750
 30. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T593 P 859991635270
 31. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
 32. Zamrażarka pionowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AFB 8281 859991604150
 33. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
 34. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
 35. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - ACE 010/IX 852201001900
 36. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
 37. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
 38. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 731/NB 858773129920
 39. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W67 MN840 NB 859991565560
 40. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 4900/IX 859991582740
 41. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
 42. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
 43. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
 44. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MD260 IXL 859991544610
 45. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
 46. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 442/NB 859991579860
 47. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I MW161 859991539470
 48. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 730/WH 858773001940
 49. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W6 MN840 859991539180
 50. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
 51. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
 52. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
 53. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
 54. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 498 WH 858749801940
 55. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I ME150 859991539850
 56. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
 57. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210/NE 869991015400
 58. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 59. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9 kg - W7 D93SB PL 869991633550
 60. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9 kg - EFTD9X3B PL 869991599330
 61. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9 kg - MFTD9X3WC PL 869991599340
 62. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9 kg - FFT M11 9X3WSY PL 869991634010
 63. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FWSG 71283 SV PL N 869991623590
 64. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - MFWSD 71283 WCV PL N 869991623580
 65. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FWSD 81283 BV PL N 869991623370
 66. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9258 SV PL 859991637030
 67. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BSV PL 859991636930
 68. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8248 BV PL 859991597140
 69. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9448 BV EE 859991597640
 70. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFO 3O34 PF 869991615770
 71. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFO 3O23 PF 869991615360
 72. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFC 3M17 X 869991616630
 73. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFE 2B19 869991616620
 74. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - OWFC 3C26 869991605690
 75. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 859991601070
 76. Wolnostojąca zamrażarka skrzyniowa Whirlpool: kolor biały - WH1410 E2 859991608930
 77. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 203 SB 859991567090
 78. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
 79. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWF 427 SL 859991532260
 80. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 421 BL 858742199490
 81. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
 82. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9I FO1BX 859991572290
 83. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 NB 869991636200
 84. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
 85. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKA 6422/IX 869991030130
 86. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 87. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKWL 628/IXL 869991596210
 88. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 627/NB 869991591030
 89. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKW 7523/NB 869991548010
 90. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 IX 869991635790
 91. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/WH 869991590950
 92. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKF 7522/IX 869991568620
 93. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKT 799/IXL 859479938500
 94. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 95. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
 96. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 97. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
 98. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 039 G BL 857803901000
 99. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 100. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
 101. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 102. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 90F LT C K 859991539600
 103. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 104. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 105. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
 106. Okap ścienny Whirlpool - WHSS 90F TS K 859991542330
 107. Okap ścienny Whirlpool: 60 cm - AG PA 005 BW 857801801030
 108. Okap ścienny Whirlpool - AR GA 001 IX 852406101000
 109. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
 110. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS S4060 BF 869991637040
 111. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
 112. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
 113. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
 114. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
 115. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
 116. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
 117. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 118. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3160 BF 869991572220
 119. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q7360 NE 869991591960
 120. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 808/BA 869991007490
 121. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
 122. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
 123. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
 124. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
 125. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 126. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
 127. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B8160 NE 869991572110
 128. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
 129. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
 130. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
 131. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
 132. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
 133. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
 134. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K 859991576140
 135. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 823/NE 869991011660
 136. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 804/BA 869991007340
 137. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMC 604 F/NE/IXL 869991558010
 138. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMC 654 F/BT/IXL 869991041220
 139. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 808/NE 869991007360
 140. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 806/NE 869991007590
 141. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 836/BA 869991011230
 142. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMC 504/F/NE 869991043330
 143. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 828/BA/WH 869991560370
 144. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMC 604/F/BT 869991043320
 145. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 918/BA 869991007450
 146. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMC 774 F/BT/IXL 869991041230
 147. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 148. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
 149. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 150. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
 151. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
 152. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H BL 859991551920
 153. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6240 NB 859991531460
 154. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
 155. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
 156. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
 157. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
 158. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor szampański - AKZ9 6230 S 859991530400
 159. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKZ9 6230 IX 859991530380
 160. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 161. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
 162. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8420 WH 852584201110
 163. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991639300
 164. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
 165. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 166. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 167. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
 168. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
 169. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 170. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
 171. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OM2 4MS2 H 859991549730
 172. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OM1 4MS2 H 859991549450
 173. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 7460 IX 857774601700
 174. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
 175. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
 176. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
 177. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
 178. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
 179. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 180. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 181. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 182. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OS4 4S1 P 859991545390
 183. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM5 4S H 859991541570
 184. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 185. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
 186. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKP 786 WH 857778601510
 187. Piekarnik do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AMW 583 IX 858758301790
 188. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
 189. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8410 IX 852584101100
 190. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6030S PL/N 859991602400
 191. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLRB 6241BS EU/N 859991619560
 192. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6230S PL/N 859991609760
 193. Pralko-suszarka do zabudowy Whirlpool: 9,0 kg - BI WDWG 961484 EU 869991586140