Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja obowiązuje od 20 października godz:0:30 do 2 listopada 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 2 różne Produkty Promocyjne oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia na minimum 2 różne Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego MULTIRABATY, zostanie naliczony rabat na jeden z Produktów Promocyjnych.
 2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od ilości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
  a) Przy zakupie jednego Produktu Promocyjnego - rabat promocyjny w wysokości 0%.
  b) Przy zakupie 2 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 30% ceny tańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
  c) Przy zakupie 3 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 60% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
  d) Przy zakupie 4 lub więcej Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 90% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
 3. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, oraz usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 4. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
 5. Uczestnik Promocji może złożyć maksymalnie jedno Zamówienie w promocji.
 6. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 7. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 8. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
 10. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 11. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego 0%, 30%, 60% lub 90%.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.
 3. W szczególnym przypadku, kiedy zwrot dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego zakupionego z rabatem 30%, 60% lub 90%, Uczestnik może zwrócić tylko ten Produkt Promocyjny i w tym przypadku nie jest zobowiązany zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
  a) Przeprowadzenia promocji
  b) Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
  c) Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
 3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/multirabaty-w-zestawie-nawet-90-taniej-2 i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180
 2. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
 3. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKW 7523/NB 869991548010
 4. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
 5. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
 6. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
 7. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
 8. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
 9. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
 10. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
 11. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
 12. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
 13. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
 14. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
 15. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
 16. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9I FO1BX 859991572290
 17. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
 18. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 19. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
 20. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
 21. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
 22. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor inox - WQ9I MO1L 859991572230
 23. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
 24. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 460/IX 857746010500
 25. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
 26. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
 27. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9 U1GX 859991595610
 28. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 29. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
 30. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 31. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
 32. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 33. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWF 421 SL 858742199890
 34. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O34 PF X 869991615590
 35. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 795/BA 869991007700
 36. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKM 260/IX 869990934780
 37. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
 38. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 39. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 254 SB 859991557130
 40. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
 41. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
 42. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8458 BV PL 859991636950
 43. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WBC 3C34 PF X 869991614670
 44. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 45. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 46. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFB 7238 BV EE 859991596980
 47. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 48. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
 49. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKR 361/IX 869990934560
 50. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 51. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 52. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
 53. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
 54. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
 55. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 56. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 57. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
 58. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 421 BL 858742199490
 59. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 60. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W67 MN840 NB 859991565560
 61. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
 62. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
 63. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
 64. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
 65. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 66. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
 67. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
 68. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
 69. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
 70. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBC 3M17 X 869991616440
 71. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 72. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
 73. Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali Whirlpool - W11I ME150 859991539850
 74. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
 75. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
 76. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OM1 4MS2 H 859991549450
 77. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 78. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 79. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS 859991567640
 80. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8469 BV PL 859991643270
 81. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
 82. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - W7X W845WB EE 859991624100
 83. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 84. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
 85. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor biały - MWP 101 W 859991566840
 86. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 87. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9811 SF2 859991605810
 88. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
 89. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 730/WH 858773001940
 90. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 103 SB 859991566980
 91. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 92. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
 93. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - WRBSS 6215 B EU 869991656770
 94. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
 95. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFC 3M17 X 869991616630
 96. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
 97. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FWDG 961483 WSV EE N 869991618750
 98. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
 99. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 101 SB 859991566880
 100. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
 101. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFE 2B19 869991616620
 102. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 201 SB 859991566930
 103. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 104. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
 105. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 036/1 G BL 859991550700
 106. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
 107. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
 108. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
 109. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
 110. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
 111. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I MW161 859991539470
 112. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 11,0 kg - FFD 11469 BV EE 869991642020
 113. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
 114. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 730/IX 858773001900
 115. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 251 SB 859991556970
 116. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKWL 628/IXL 869991596210
 117. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
 118. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
 119. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
 120. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
 121. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
 122. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
 123. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
 124. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIE 2B19 C 869991616300
 125. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 440/IX 858744029900
 126. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 3 859991655910
 127. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
 128. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor biały - MWP 201 W 859991566940
 129. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKZ9 6230 IX 859991530380
 130. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
 131. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
 132. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MCP 349 SL 858734999890
 133. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
 134. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BV EE 859991636940
 135. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny - AMW 730/SD 858773001960
 136. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFB 7259 WV PL 859991653080
 137. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFWDB 964369 SV EE 869991651560
 138. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor inox - WQ9 E1L 859991610030
 139. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor inox - WQ9 U2L 859991595620
 140. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFWDB 864349 BV EE 869991651660
 141. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
 142. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
 143. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WFO 3C33 6.5 X 869991613540
 144. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 7460 IX 857774601700
 145. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 101 B 859991566830
 146. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFO 3O34 PF 869991615770
 147. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
 148. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BSV PL 859991636930
 149. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
 150. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM5 4S H 859991541570
 151. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
 152. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor inox - WQ9 B2L 859991613880
 153. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 154. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
 155. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - OWFC 3C26 869991605690
 156. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
 157. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
 158. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - W6X W845WB EE 859991624110
 159. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - W7 W945WB PL 859991624040
 160. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T125 6PE X 869991616410
 161. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6030L PL/N 859991602430
 162. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OS4 4S1 P 859991545390
 163. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 164. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKP 786 NB 857778601520
 165. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9469 BSV PL 859991643140
 166. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 65F LM K 859991629280
 167. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFL 7259 B PL 859991653070
 168. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
 169. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOB 616/NB 869991590910
 170. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
 171. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
 172. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T574 P 859991635750
 173. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 731/NB 858773129920
 174. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W7 931A OX 859991613040
 175. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6240S PL/N 859991653650
 176. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor biały - MWP 338 W 859991537170
 177. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8420 WH 852584201110
 178. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 203 M 859991579470
 179. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 660 IX 869991635770
 180. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKP 782 IX 857778201500
 181. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/WH 869991590740
 182. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - TDLRB 7222BS PL/N 859991635060
 183. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1 859991652070
 184. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W6 MD440 NB 859991639780
 185. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 82F LT K 859991639530
 186. Wolnostojąca zamrażarka skrzyniowa Whirlpool: kolor biały - WH1410 E2 859991608930
 187. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 10,0 kg - FFWDD 1076258 SV EE 869991651130
 188. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 6711 SF2 859991605490
 189. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W7 831T MX 859991602730
 190. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKWL 728/NB 869991590420
 191. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 6390/1 IX 859991568530
 192. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 NB 869991636200
 193. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS S4060 BF 869991637040
 194. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/S 869991590720
 195. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
 196. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFB 7438 BV PL 859991597950
 197. Pralko-suszarka do zabudowy Whirlpool: 9,0 kg - BI WDWG 961484 EU 869991586140
 198. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 IX 869991635790
 199. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W7 831A OX 859991601470
 200. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T332 859991630640
 201. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W7 931A MX 859991612980
 202. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 731/IX 858773129900
 203. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9258 SV PL 859991637030
 204. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MD260 IXL 859991544610
 205. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 442/NB 859991579860
 206. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 103 B 859991566990
 207. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66102 859991609600
 208. Wolnostojąca zamrażarka skrzyniowa Whirlpool: kolor biały - WHS14212 859991608940
 209. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - W6 W945SB PL 859991629640
 210. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - ST U 92E EU 869991583690
 211. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 212. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/NB 869991590750
 213. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 7890 IX 859991530940
 214. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
 215. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D B H 859991601090
 216. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H BL 859991551920
 217. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O23 PF X 869991614930
 218. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - W7 D93SB PL 869991633550
 219. Okap ścienny Whirlpool - AKR 685/1 IX 859991550550
 220. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 8,0 kg - W6 D84WB EE 869991633290
 221. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - WMF200G NB 859991591580