Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji Rabaty rosną w koszyku

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Rabaty rosną w koszyku” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja obowiązuje od 1 września 2022 roku od godz. 00:30 do 14 września 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.
 5. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 1 Produkt Promocyjny oraz zapłaci jego/ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia, w toku zakupu, w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego RRWK zostanie naliczony rabat na Produkty Promocyjne.
 2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od wartości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
  • Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę do 2.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 0%.
  • Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 3.000,00 do 4.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 10%.
  • Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 5.000,00 do 6.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 18%.
  • Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę 7.000,00 zł lub więcej - rabat promocyjny w wysokości 25%.
 3. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, oraz usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 4. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 5. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 6. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
  Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
  Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
  • Przeprowadzenia promocji
  • Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
  • Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
  • Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/promocja-rabaty-w-koszyku i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIE 2B19 C 869991616300
 2. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180
 3. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
 4. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
 5. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
 6. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
 7. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
 8. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
 9. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
 10. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
 11. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
 12. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
 13. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 14. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
 15. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
 16. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
 17. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
 18. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9469 BSV PL 859991643140
 19. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 20. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKW 7523/NB 869991548010
 21. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
 22. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
 23. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8469 BV PL 859991643270
 24. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
 25. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
 26. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
 27. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
 28. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
 29. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
 30. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - WRBSS 6215 B EU 869991656770
 31. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 32. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
 33. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
 34. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
 35. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - WRSB 7238 BB EU 869991658140
 36. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 37. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFB 7259 WV PL 859991653080
 38. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
 39. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 40. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
 41. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 42. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
 43. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
 44. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WBC 3C34 PF X 869991614670
 45. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 46. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
 47. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 48. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 49. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 50. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
 51. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 52. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
 53. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 54. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9I FO1BX 859991572290
 55. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 56. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
 57. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
 58. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFL 7259 B PL 859991653070
 59. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 60. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
 61. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
 62. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
 63. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
 64. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
 65. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
 66. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
 67. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
 68. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 69. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
 70. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 71. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 72. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OM1 4MS2 H 859991549450
 73. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
 74. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 3 859991655910
 75. Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali Whirlpool - W11I ME150 859991539850
 76. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
 77. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 440/IX 858744029900
 78. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFE 2B19 869991616620
 79. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1 859991652070
 80. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFO 3O34 PF 869991615770
 81. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBC 3M17 X 869991616440
 82. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
 83. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFC 3M17 X 869991616630
 84. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 85. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 036/1 G BL 859991550700
 86. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
 87. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWF 421 SL 858742199890
 88. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
 89. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS 859991567640
 90. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 91. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
 92. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool: kolor inox - WQ9I MO1L 859991572230
 93. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
 94. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
 95. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
 96. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 11,0 kg - FFD 11469 BV EE 869991642020
 97. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MD260 IXL 859991544610
 98. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
 99. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 203 SB 859991560180
 100. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
 101. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - FFT M11 9X3WSY PL 869991634010
 102. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 338 SX 859991537710
 103. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
 104. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 65F LM K 859991629280
 105. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
 106. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
 107. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
 108. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
 109. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
 110. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
 111. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
 112. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - W6X W845WB EE 859991624110
 113. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWP 339 SB 859991538320
 114. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
 115. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFWDB 864349 BV EE 869991651660
 116. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WFO 3C33 6.5 X 869991613540
 117. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKWL 628/IXL 869991596210
 118. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
 119. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 120. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K 859991542390
 121. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
 122. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
 123. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
 124. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
 125. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T593 P 859991635270
 126. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - WD 142/IXL 858788201110
 127. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny - AMW 730/SD 858773001960
 128. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
 129. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 10,0 kg - FFWDD 1076258 SV EE 869991651130
 130. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 4900/IX 859991582740
 131. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
 132. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - NTDLR 6240SS PL/N 859991653620
 133. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLRB 6241BS EU/N 859991619560
 134. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 135. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6030S PL/N 859991602400
 136. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
 137. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/WH 869991590740
 138. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 859991601070
 139. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 421 BL 858742199490
 140. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFWDB 964369 SV EE 869991651560
 141. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I MW161 859991539470
 142. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWP 338 SB 859991537700
 143. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 7811 859991605450
 144. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFL 7238 B PL 859991595900
 145. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
 146. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - TDLRB 7222BS PL/N 859991635060
 147. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 82F LT K 859991639530
 148. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
 149. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - OWFC 3C26 869991605690
 150. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 253 SX 859991557050
 151. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 152. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
 153. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 154. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
 155. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 7460 IX 857774601700
 156. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9811 SF2 859991605810
 157. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
 158. Pralko-suszarka do zabudowy Whirlpool: 9,0 kg - BI WDWG 961484 EU 869991586140
 159. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 731/IX 858773129900
 160. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T574 P 859991635750
 161. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
 162. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 660 IX 869991635770
 163. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8258 BSV PL 859991637000
 164. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66102 859991609600
 165. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKP9 786 NB 859991531180
 166. Płyta gazowa Whirlpool - GMT 6422 AN 869991618940
 167. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 168. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2760 BF 869991589830
 169. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 3391 SX 859991538330