Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji “Czwarty produkt za 10% ceny”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Czwarty produkt za 10% ceny” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja obowiązuje od 18 sierpnia 2022 roku od godz. 00:30 do 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 2 różne Produkty Promocyjne oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia na minimum 2 różne Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, automatycznie zostanie naliczony rabat na jeden z Produktów Promocyjnych.
 2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od ilości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
  2.1. Przy zakupie jednego Produktu Promocyjnego - rabat promocyjny w wysokości 0%.
  2.2. Przy zakupie 2 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 30% ceny tańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
  2.3. Przy zakupie 3 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 60% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
  2.4. Przy zakupie 4 lub więcej Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 90% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
 3. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, oraz usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 4. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
 5. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 6. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 7. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
 9. Promocja łączy się z promocjami komunikowanymi na stronie whirlpool.pl pod skrótami “Do 2500 zł zwrotu” oraz “Łącznik gratis”.
 10. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 11. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego 0%, 30%, 60% lub 90%.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.
 3. W szczególnym przypadku, kiedy zwrot dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego zakupionego z rabatem 30%, 60% lub 90%, Uczestnik może zwrócić tylko ten Produkt Promocyjny i w tym przypadku nie jest zobowiązany zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
  2.1. Przeprowadzenia promocji
  2.2. Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
  2.3. Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
 3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/ty-decydujesz-ile-zyskujeszj i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K 859991576140
 2. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180
 3. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 039 G BL 857803901000
 4. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
 5. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
 6. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
 7. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
 8. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
 9. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
 10. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
 11. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
 12. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
 13. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 14. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
 15. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
 16. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
 17. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9469 BSV PL 859991643140
 18. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKW 7523/NB 869991548010
 19. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
 20. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
 21. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
 22. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 23. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8469 BV PL 859991643270
 24. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
 25. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
 26. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 27. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
 28. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
 29. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - WRBSS 6215 B EU 869991656770
 30. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 31. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
 32. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
 33. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - WRSB 7238 BB EU 869991658140
 34. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 35. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKWL 628/IXL 869991596210
 36. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
 37. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 38. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
 39. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
 40. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
 41. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WBC 3C34 PF X 869991614670
 42. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
 43. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 44. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 45. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
 46. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 47. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 48. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
 49. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
 50. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 51. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9I FO1BX 859991572290
 52. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 53. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W6 MD440 NB 859991639780
 54. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 55. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 56. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
 57. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
 58. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
 59. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
 60. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
 61. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
 62. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
 63. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
 64. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWF 421 SL 858742199890
 65. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
 66. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
 67. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 68. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 69. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 70. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
 71. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
 72. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 73. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K 859991542390
 74. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 75. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
 76. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
 77. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
 78. Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali Whirlpool - W11I ME150 859991539850
 79. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OM1 4MS2 H 859991549450
 80. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W67 MN840 NB 859991565560
 81. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
 82. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1 859991652070
 83. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
 84. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
 85. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
 86. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
 87. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 88. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T352 859991631890
 89. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
 90. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
 91. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
 92. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS 859991567640
 93. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFC 3M17 X 869991616630
 94. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991639300
 95. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
 96. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
 97. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
 98. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 11,0 kg - FFD 11469 BV EE 869991642020
 99. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KC8V1SW IX 859991639230
 100. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 036/1 G BL 859991550700
 101. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
 102. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/WH 869991590740
 103. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
 104. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 4900/NB 859991582750
 105. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - FFT M11 9X3WSY PL 869991634010
 106. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
 107. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
 108. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 65F LM K 859991629280
 109. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 65F LM K 859991629270
 110. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
 111. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
 112. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
 113. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 4900/IX 859991582740
 114. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFWDB 864349 BV EE 869991651660
 115. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
 116. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
 117. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
 118. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
 119. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 442/NB 859991579860
 120. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - WD 142/IXL 858788201110
 121. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny - AMW 730/SD 858773001960
 122. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
 123. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 10,0 kg - FFWDD 1076258 SV EE 869991651130
 124. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I MW161 859991539470
 125. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - W7 D93SB PL 869991633550
 126. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - NTDLR 6240SS PL/N 859991653620
 127. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLRB 6241BS EU/N 859991619560
 128. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MD260 IXL 859991544610
 129. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 130. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OS4 4S1 P 859991545390
 131. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
 132. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6030S PL/N 859991602400
 133. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
 134. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
 135. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 859991601070
 136. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 103 B 859991566990
 137. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFWDB 964369 SV EE 869991651560
 138. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 731/NB 858773129920
 139. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/NB 869991590750
 140. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/WH 869991590950
 141. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOB 616/NB 869991590910
 142. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9 U1GX 859991595610
 143. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
 144. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - FWSL 61251 B PL N 869991623330
 145. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
 146. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 7811 859991605450
 147. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFL 7238 B PL 859991595900
 148. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - TDLRB 7222BS PL/N 859991635060
 149. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 82F LT K 859991639530
 150. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
 151. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 254 SB 859991557130
 152. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 730/WH 858773001940
 153. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 660 IX 869991635770
 154. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool: bezszronowa - ART 9620 A++ NF 859991618530
 155. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FWDG 961483 WSV EE N 869991618750
 156. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 7460 IX 857774601700
 157. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
 158. Pralko-suszarka do zabudowy Whirlpool: 9,0 kg - BI WDWG 961484 EU 869991586140
 159. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
 160. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66102 859991609600
 161. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T593 P 859991635270
 162. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 253 SX 859991557050
 163. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2760 BF 869991589830
 164. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6240 NB 859991531460
 165. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T574 P 859991635750
 166. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D B H 859991601090
 167. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
 168. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
 169. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H BL 859991551920
 170. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
 171. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - W7X W845WB EE 859991624100
 172. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 173. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8420 WH 852584201110
 174. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 731/WH 858773129940
 175. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS S4060 BF 869991637040
 176. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
 177. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 730/IX 858773001900
 178. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q7360 NE 869991591960
 179. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T594 859991632660
 180. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - WMF200G 859991591560
 181. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66021 859991611790
 182. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFO 3O34 PF X 869991615580
 183. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W6 MN840 859991539180
 184. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 201 SB 859991566930
 185. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/S 869991590720
 186. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BSV PL 859991636930
 187. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8458 BV PL 859991636950
 188. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 189. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6241BS PL/N 859991619580
 190. Pralka ładowana od przodu do zabudowy Whirlpool: Pralka do zabudowy Whirlpool, 9,0 kg - BI WMWG 91484E EU 869991586130
 191. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T332 859991630640
 192. Wolnostojąca zamrażarka pionowa Whirlpool: kolor biały - W55ZM 111 W 859991609160
 193. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 194. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WFO 3C33 6.5 X 869991613540
 195. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T125 6PE X 869991616410
 196. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKP9 786 NB 859991531180