Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji “Dokompletuj za 50% ceny”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Dokompletuj za 50% ceny” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja obowiązuje od 3 listopada godz:0:30 do 17 listopada 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na 2 różne Produkty Promocyjne oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia na 2 różne Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, po wpisaniu kodu rabatowego DRUGI50, zostanie naliczony rabat na jeden z Produktów Promocyjnych.
 2. Wysokość rabatu będzie wynosić 50% ceny tańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
 3. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, oraz usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 4. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
 5. Uczestnik Promocji może złożyć maksymalnie 3 Zamówienia w promocji.
 6. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 7. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 8. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
 10. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 11. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach tego zakupu Produkty Promocyjne.
 3. W szczególnym przypadku, kiedy zwrot dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego zakupionego z rabatem 50%, Uczestnik może zwrócić tylko ten Produkt Promocyjny i w tym przypadku nie jest zobowiązany zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
  • Przeprowadzenia promocji
  • Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
  • Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
 3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/regulamin-promocji-dokompletuj-za-50-ceny i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
 2. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
 3. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T574 P 859991635750
 4. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
 5. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 795/BA 869991007700
 6. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
 7. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 8. Zamrażarka pionowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AFB 8281 859991604150
 9. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 10. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor inox - WMF201G 859991591570
 11. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
 12. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
 13. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 14. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6240 NB 859991531460
 15. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 16. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T125 6PE X 869991616410
 17. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
 18. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W6 MD440 NB 859991639780
 19. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T332 859991630640
 20. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKR 361/IX 869990934560
 21. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 7460 IX 857774601700
 22. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
 23. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 65F LM K 859991629270
 24. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
 25. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1 859991652070
 26. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W67 MN840 NB 859991565560
 27. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
 28. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
 29. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKZ9 6230 IX 859991530380
 30. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
 31. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 731/NB 858773129920
 32. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 65F LM K 859991629280
 33. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
 34. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
 35. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
 36. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS 859991567640
 37. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
 38. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
 39. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
 40. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q7360 NE 869991591960
 41. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 730/IX 858773001900
 42. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
 43. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
 44. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 731/IX 858773129900
 45. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
 46. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
 47. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 036/1 G BL 859991550700
 48. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O23 PF X 869991614930
 49. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
 50. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
 51. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 52. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 440/IX 858744029900
 53. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 54. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
 55. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
 56. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 57. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
 58. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
 59. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2760 BF 869991589830
 60. Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali Whirlpool - W11I ME150 859991539850
 61. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
 62. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
 63. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBC 3M17 X 869991616440
 64. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9811 SF2 859991605810
 65. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 66. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
 67. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
 68. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
 69. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
 70. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
 71. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
 72. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
 73. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 74. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
 75. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
 76. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 77. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
 78. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/NB 869991590750
 79. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 80. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
 81. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
 82. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
 83. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
 84. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 85. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
 86. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 87. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
 88. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 89. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 90. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
 91. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
 92. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
 93. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 94. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WBC 3C34 PF X 869991614670
 95. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 96. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
 97. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
 98. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 99. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 100. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
 101. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKM 260/IX 869990934780
 102. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O34 PF X 869991615590
 103. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
 104. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 105. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
 106. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
 107. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 108. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
 109. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
 110. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 111. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 112. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 113. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
 114. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKP 460/IX 857746010500
 115. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
 116. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
 117. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
 118. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
 119. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
 120. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
 121. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
 122. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
 123. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
 124. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
 125. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
 126. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
 127. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
 128. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
 129. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
 130. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
 131. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
 132. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKW 7523/NB 869991548010
 133. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
 134. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180

Aneks z dnia 16 listopada 2022 roku do Regulaminu promocji “Dokompletuj za 50% ceny”.

1. Organizator przedłuża promocję “Dokompletuj za 50% ceny”.

2. Nowy termin zakończenia promocji to 20 listopada 2022 roku godz. 23:30.

3. Tym samym termin zakończenia podany w par. I pkt 4 Regulaminu przestaje obowiązywać.

4. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.