Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
 2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
 3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
 4. Promocja obowiązuje od 15 września godz: 0:30 do 28 września 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania. Na mocy aneksu z dnia 28 września promocja przedłużona do 5 października 2022 roku do godziny 23:30.

II. Uczestnik promocji

 1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 2 różne Produkty Promocyjne oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

III. Zasady promocji

 1. Podczas składania zamówienia na minimum 2 różne Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, automatycznie zostanie naliczony rabat na jeden z Produktów Promocyjnych.
 2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od ilości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
 3. Przy zakupie jednego Produktu Promocyjnego - rabat promocyjny w wysokości 0%.
 4. Przy zakupie 2 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 30% ceny tańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
 5. Przy zakupie 3 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 60% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
 6. Przy zakupie 4 lub więcej Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 90% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
 7. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, oraz usługi, w szczególności przedłużona gwarancja, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
 8. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.
 9. Uczestnik Promocji może złożyć maksymalnie jedno Zamówienie w promocji.
 10. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
 11. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
 12. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
 14. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
 15. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

IV. Dodatkowe postanowienia promocji

 1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego 0%, 30%, 60% lub 90%.
 2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.
 3. W szczególnym przypadku, kiedy zwrot dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego zakupionego z rabatem 30%, 60% lub 90%, Uczestnik może zwrócić tylko ten Produkt Promocyjny i w tym przypadku nie jest zobowiązany zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
 3. Przeprowadzenia promocji
 4. Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
 5. Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
 6. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
 3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/multirabaty i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
 6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

 1. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180
 2. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
 3. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
 4. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
 5. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
 6. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
 7. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
 8. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
 9. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
 10. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
 11. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
 12. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
 13. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
 14. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9469 BSV PL 859991643140
 15. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKW 7523/NB 869991548010
 16. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
 17. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
 18. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
 19. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8469 BV PL 859991643270
 20. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
 21. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
 22. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - WRBSS 6215 B EU 869991656770
 23. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
 24. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
 25. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
 26. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
 27. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - WRSB 7238 BB EU 869991658140
 28. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
 29. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
 30. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFB 7259 WV PL 859991653080
 31. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFE 2B19 869991616620
 32. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
 33. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
 34. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
 35. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
 36. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
 37. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WBC 3C34 PF X 869991614670
 38. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
 39. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
 40. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
 41. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
 42. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
 43. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
 44. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
 45. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
 46. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
 47. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9I FO1BX 859991572290
 48. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
 49. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
 50. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
 51. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
 52. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: MWF 203 SB 859991560180
 53. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFL 7259 B PL 859991653070
 54. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
 55. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
 56. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
 57. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
 58. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8458 BV PL 859991636950
 59. Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofali Whirlpool - W11I ME150 859991539850
 60. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
 61. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
 62. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
 63. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
 64. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OM1 4MS2 H 859991549450
 65. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
 66. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
 67. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 3 859991655910
 68. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
 69. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
 70. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBC 3M17 X 869991616440
 71. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIE 2B19 C 869991616300
 72. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 440/IX 858744029900
 73. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1 859991652070
 74. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OS4 4S1 P 859991545390
 75. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFO 3O34 PF 869991615770
 76. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
 77. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W67 MN840 NB 859991565560
 78. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFC 3M17 X 869991616630
 79. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 036/1 G BL 859991550700
 80. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
 81. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
 82. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
 83. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
 84. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
 85. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
 86. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 103 SB 859991566980
 87. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
 88. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WFO 3C33 6.5 X 869991613540
 89. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 11,0 kg - FFD 11469 BV EE 869991642020
 90. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWF 421 SL 858742199890
 91. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 103 B 859991566990
 92. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MD260 IXL 859991544610
 93. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
 94. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
 95. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
 96. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 730/IX 858773001900
 97. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
 98. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - FFT M11 9X3WSY PL 869991634010
 99. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
 100. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
 101. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
 102. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny - AMW 730/SD 858773001960
 103. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
 104. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 65F LM K 859991629280
 105. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
 106. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKZ9 6230 IX 859991530380
 107. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
 108. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
 109. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
 110. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWP 339 SB 859991538320
 111. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFWDB 864349 BV EE 869991651660
 112. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
 113. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
 114. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 338 SX 859991537710
 115. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
 116. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
 117. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 442/NB 859991579860
 118. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
 119. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I MW161 859991539470
 120. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
 121. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
 122. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
 123. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - WD 142/IXL 858788201110
 124. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKP 786 NB 857778601520
 125. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W6 MD440 NB 859991639780
 126. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
 127. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 10,0 kg - FFWDD 1076258 SV EE 869991651130
 128. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/WH 869991590740
 129. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKWL 628/IXL 869991596210
 130. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - NTDLR 6240SS PL/N 859991653620
 131. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLRB 6241BS EU/N 859991619560
 132. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8420 WH 852584201110
 133. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
 134. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6030S PL/N 859991602400
 135. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
 136. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - W7X W845WB EE 859991624100
 137. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BSV PL 859991636930
 138. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 859991601070
 139. Pralko-suszarka wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFWDB 964369 SV EE 869991651560
 140. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T574 P 859991635750
 141. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOB 616/NB 869991590910
 142. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9 U1GX 859991595610
 143. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWP 338 SB 859991537700
 144. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T593 P 859991635270
 145. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 4900/IX 859991582740
 146. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - TDLRB 7222BS PL/N 859991635060
 147. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 82F LT K 859991639530
 148. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
 149. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WBC 3C26 B 869991605580
 150. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 731/NB 858773129920
 151. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool: bezszronowa - ART 9620 A++ NF 859991618530
 152. Płyta gazowa Whirlpool - GMT 6422 AN 869991618940
 153. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
 154. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFO 3O34 PF X 869991615580
 155. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 795/BA 869991007700
 156. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKR 361/IX 869990934560
 157. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8258 BSV PL 859991637000
 158. Pralko-suszarka do zabudowy Whirlpool: 9,0 kg - BI WDWG 961484 EU 869991586140
 159. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/NB 869991590750
 160. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 NB 869991636200
 161. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 660 IX 869991635770
 162. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66102 859991609600
 163. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
 164. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - TGML 661 IX 869991635790
 165. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W6 MN840 859991539180
 166. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - W6X W845WB EE 859991624110
 167. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - OWFC 3C26 869991605690
 168. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
 169. Wolnostojąca zamrażarka skrzyniowa Whirlpool: kolor biały - WHS2121 859991611990
 170. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6240 NB 859991531460
 171. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 3391 SX 859991538330
 172. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D B H 859991601090
 173. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
 174. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
 175. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H BL 859991551920
 176. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 7890 IX 859991530940
 177. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS S4060 BF 869991637040
 178. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/S 869991590720
 179. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T594 859991632660
 180. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - FFB 7038 W PL 859991597030
 181. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66021 859991611790
 182. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 201 SB 859991566930
 183. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 65F LM K 859991629270
 184. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8258 BV PL 859991637010
 185. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 6390/1 IX 859991568530
 186. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
 187. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKP 458/NB 857745861520
 188. Okap ścienny Whirlpool - AKR 685/1 IX 859991550550
 189. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 421 BL 858742199490
 190. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - W7 D93SB PL 869991633550
 191. Wolnostojąca zamrażarka pionowa Whirlpool: kolor biały - W55ZM 111 W 859991609160
 192. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
 193. Zmywarka częściowo zintegrowana Whirlpool: kolor inox, wąska - WSBO 3O23 PF X 869991614930
 194. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T125 6PE X 869991616410

Aneks z dnia 28 września 2022 roku do Regulaminu promocji “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej”

 1. Organizator przedłuża promocję “Multirabaty. W zestawie nawet 90% taniej”.
 2. Nowy termin zakończenia promocji to 5 października 2022 roku godz. 23:30.
 3. Tym samym termin zakończenia podany w par. I pkt 4 Regulaminu przestaje obowiązywać.
 4. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.