LighthouseA red and white lighthouse

Informacja o Ochronie Prywatności

Cieszymy się, że okazali Państwo zainteresowanie naszą firmą i produktami. Grupa Whirlpool (zgodnie z definicją poniżej) poważnie podchodzi do Państwa praw do ochrony danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić jakość obsługi klienta zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Poniżej znajduje się nasza Informacja o Ochronie Prywatności, która wyjaśnia sposób przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym, Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., spółka prawa polskiego, należąca do Whirlpool Group („Grupa Whirpool"), z siedzibą w ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa („Whirlpool”), jako administrator danych, ma na celu dostarczenie osobom, w tym między innymi użytkownikom („Użytkownicy”) tej strony internetowej („Strona Internetowa"), informacje dotyczące metod wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych nr. 679/2016 („Rozporządzenie") oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami krajowymi.


INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY Zbieramy (1) dane osobowe, dobrowolnie nam przez Państwa udostępnione, (2) dane dotyczące Państwa aktywności na Stronie Internetowej oraz (3) informacje przekazane nam lub zebrane z innych źródeł.
Nie zbieramy szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa (np. danych dotyczących zdrowia lub danych sądowych).
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE Wykorzystujemy Państwa dane w celu świadczenia zamówionych usług, w tym między innymi, aby umożliwić Państwu przeglądanie Strony Internetowej, odpowiadanie na pytania i interakcję z naszymi usługami.
Tylko za Państwa zgodą możemy przetwarzać dane osobowe również w celu przesyłania Państwu spersonalizowanej komunikacji marketingowej, w tym ofert i rabatów pochodzących od nas i od naszych zaufanych partnerów.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE Wykorzystujemy Państwa dane, aby umożliwić Państwu korzystanie ze Strony Internetowej oraz odpowiednich usług.
Zbieramy Państwa dane również w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub ochrony uzasadnionych interesów Whirlpool.
W zależności od przypadku, bez niektórych danych możemy być niezdolni do zaoferowania Państwu usług lub umożliwienia Państwu dostępu do Strony Internetowej.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

CO ROBIMY, ABY CHRONIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. W tym celu wdrożyliśmy odpowiednie środki administracyjne, techniczne i fizyczne, mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem czy modyfikacją.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE Możemy udostępnić Państwa dane (1) usługodawcom, (2) naszym spółkom powiązanym oraz (3) organom władzy publicznej, kiedy zezwala na to obowiązujące prawo.
Za Państwa zgodą możemy również udostępniać Państwa dane osobowe naszym zaufanym partnerom dla ich celów marketingowych.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

TRANSFER PAŃSTWA DANYCH POZA EOG Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W każdym przypadku upewniamy się, że zostały wdrożone właściwe i odpowiednie zabezpieczenia zgodne z Rozporządzeniem.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

PAŃSTWA PRAWA Mają Państwo między innymi prawo do dostępu, aktualizacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod następującym linkiem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Mogą się Państwo skontaktować z nami wysyłając e-mail na adres: data_protection_emea@whirlpool.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności również w celu zgodności z obowiązującymi przepisami.


1. RRODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Whirlpool będzie przetwarzał następujące kategorie danych:


 1. Dane dotyczące Państwa

  Whirlpool przetwarza dane osobowe dotyczące Państwa zebrane lub dostarczone za pośrednictwem wielu źródeł, w tym między innymi dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa w momencie zakładania konta i / lub rejestracji zakupionego produktu, a także po złożeniu wniosku o informację, pomoc i zakup produktów Whirlpool w sklepie internetowym, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
  Takie dane są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności. Whirlpool jest zobowiązany do zachowania anonimowości danych osobowych oraz ich usunięcia w przypadku, gdy nie ma potrzeby przetwarzania danych osobowych, w formie umożliwiającej identyfikację do celów przetwarzania.


 2. Dane dotyczące przeglądania Strony Internetowej

  Strona Internetowa zbiera dane osobowe Użytkowników ze względów technicznych i funkcjonalnych. Takie dane nie są zbierane w celu identyfikacji Użytkownika, ale może to oznaczać, że identyfikacja wymaga porównania danych z innymi danymi posiadanymi przez osoby trzecie. Taka kategoria danych obejmuje adres IP i nazwę domeny komputera użytkownika, adresy URI (Uniform Resource Identifier) adres ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę stosowaną do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny związany ze statusem odpowiedzi z serwera i inne parametry związane z systemem operacyjnym używanym przez urządzenie Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do zbierania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze Strony Internetowej oraz do kontrolowania jej prawidłowego działania oraz są przechowywane zgodnie z naszymi wymogami przechowywania danych.
  Dane takie mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku możliwych przestępstw komputerowych przeciwko Stronie Internetowej. Możemy również zbierać dane osobowe na naszej Stronie Internetowej za pomocą różnych kategorii plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie odwiedź naszą Cookie Notice.


2. CELE PRZETWARZANIA


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które zebraliśmy lub które zostały nam dostarczone, w następujących celach:

 1. umożliwienia Państwu rejestracji na Stronie Internetowej poprzez otwarcie konta osobistego, zarejestrowania produktu na Stronie Internetowej i zakupu produktu na Stronie Internetowej;

 2. dokonania zakupu produktu online i świadczenia dodatkowych usług (usługi posprzedażowe, zapobieganie oszustwom, zarządzanie zwrotami);

 3. wykonania dostawy do domu naszych produktów i dostarczenia Państwu wszelkich zamówionych usług;

 4. zorganizowania naprawy Państwa produktu;

 5. zarządzania zapytaniami o informacje wysłanymi przez Państwa, w tym rozpatrywania skarg i wiadomości otrzymywanych za pośrednictwem naszej usługi interaktywnego czatu;

 6. przystąpienia do promocji i konkursów;

 7. przestrzegania przepisów, regulacji oraz egzekwowania naszych praw przed sądami;

 8. za Państwa zgodą i bez uszczerbku dla uzasadnionych interesów Whirlpool, przesyłania Państwu drogą elektroniczną spersonalizowanej komunikacji marketingowej związanej z naszymi produktami i usługami (w tym wiadomości e-mail, SMS, MMS, powiadomienia w serwisach społecznościowych, aplikacjach mobilnych);

 9. jeśli Państwo nie zrezygnują z możliwości kontaktowania się z Państwem telefonicznie (nieautomatycznie) lub za pośrednictwem poczty w celach marketingowych;

 10. przesyłania Państwu informacji dotyczących obsługi klienta dotyczących zarejestrowanych przez Państwa produktów lub którymi wykazali Państwo zainteresowanie oraz w celu przeprowadzenia badań satysfakcji klienta;

 11. za Państwa zgodą, udostępniania Państwa danych osobowych dla celów spersonalizowanej komunikacji marketingowej naszym wybranym zaufanym partnerom określonym w punkcie 6 poniżej; oraz

 12. prowadzenia działań przydatnych przy przenoszeniu działalności biznesowej i oddziałów, przejęć, fuzji, podziałów lub innych przekształceń oraz w celu realizacji takich transakcji.

 


3. PODSTAWA PRAWNA PZETWARZANIA


 1. Udostępnienie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. a), b), c), d), e) i f) jest niezbędne do celu, w jakim dane zostały nam przekazane lub udostępnione, co obejmuje między innymi rejestrację na Stronie Internetowej, zakup produktów online i korzystanie z dodatkowych usług specjalnych, a także udział w promocjach i konkursach z nagrodami;

 2. Udostępnianie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. g) jest obowiązkowe, ponieważ jest wymagane przez obowiązujące prawo;

 3. Udostępnianie danych osobowych do celów określonych w punkcie 2 ust. h) i k) jest opcjonalne. W przypadku braku Państwa zgody, Whirpool, firmy wchodzące w skład Grupy Whirpool i / lub zaufani partnerzy nie będą mogli wysyłać Państwu spersonalizowanych komunikatów marketingowych za pośrednictwem zautomatyzowanych środków. W każdym przypadku, po wycofaniu zgody Użytkownika, nie będziemy przetwarzać danych osobowych do celów wskazanych w ust. h) i k) powyżej. Oczekujemy, że zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych i udostępnianie danych (w stosownych przypadkach) jest wyrażona przez podmiot, którego dane dotyczą;

 4. Udostępnianie danych osobowych w celach określonych w punkcie 2 ust. i), j) oraz l) jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów Whirpool oraz Grupy Whirpool, które będą odpowiednio zrównoważone z Państwa interesami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych możemy również używać Państwa elektronicznych danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu), które zebraliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, w celu przesłania Użytkownikowi spersonalizowanego komunikatu marketingowego dotyczącego podobnych produktów lub usług. W takim przypadku mogą Państwo sprzeciwić się takiemu użyciu elektronicznych danych kontaktowych, wciskając link „wypisz się” znajdujący się na końcu wiadomości e-mail / SMS za każdym razem, gdy wysyłany jest spersonalizowany komunikat marketingowy; lub zgodnie z punktem 9 niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.


4. RETENCJA DANYCH


Whirlpool będzie przetwarzał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamierzonych celów zgodnie z punktem 2 powyżej. W każdym przypadku obowiązują następujące okresy przechowywania danych:

 1. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. a), b), c), d), e) oraz f) będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytania osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. g) będą przechowane przez okres przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa (np. do celów podatkowych);

 3. dane zbierane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. h) i k) będą przechowywane przez maksymalny okres przechowywania wskazany w obowiązujących przepisach prawa; oraz

 4. dane zebrane do celów wskazanych w punkcie 2 ust. i) j) oraz l) będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji uzasadnionych interesów Whirpool.

Proszę zauważyć, że okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od obowiązujących przepisów krajowych.


5. PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH


Państwa dane osobowe są przetwarzane przy pomocy technologii informatycznych i / lub środków papierowych i są one chronione przez urządzenia zabezpieczające odpowiednie do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności Whirpool stosuje odpowiednie środki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne, mające na celu ochronę przechowywanych danych osobowych przed ich utratą, kradzieżą, nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub zmianą.


6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH


Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym zaufanym partnerom, takim jak nasi dostawcy przedłużonej gwarancji, którzy zamierzają używać Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego tylko wtedy, gdy Państwa wyraźnie o tym poinformujemy, a Państwo wyrażą na to zgodę.
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 1. spółkom z Grupy Whirpool zlokalizowanym na obszarze EOG oraz poza EOG, działającym jako niezależni administratorzy danych;

 2. naszym starannie wybranym dostawcom zewnętrznym, zlokalizowanym na obszarze EOG oraz poza EOG, takim jak operatorzy call center, spedytorzy, dostawcy usług lub przydzieleni do pomocy technicy oraz inni dostawcy działający w naszym imieniu jako odpowiednio wyznaczone podmioty przetwarzające dane osobowe do celów wskazanych w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności; innym osobom trzecim – w ramach transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja lub sprzedaż aktywów.

W powyższych przypadkach podmioty te muszą przestrzegać naszych wymogów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych do żadnych innych celów.
W przypadku przekazania danych poza EOG, wdrożone zostanie odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z Rozporządzeniem. Więcej szczegółów znajduje się w szczególności w punkcie 7 poniżej.


7. TARCZA PRYWTANOŚCI EU-U.S. ORAZ TARCZA PRYWATNOŚCI SWISS-U.S.


Whirpool Corporation uczestniczy i potwierdza zgodność z zasadami ramowymi EU-U.S. oraz SWISS-U.S. Tarczy Prywatności. Whirpool Corporation zobowiązuje się do poddania wszystkich danych osobowych otrzymanych od krajów członkowskich UE i Szwajcarii w oparciu o ramowe zasady Tarczy Prywatności wszystkim mającym zastosowanie zasadom ramowym. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach ramowych Tarczy Prywatności proszę zobaczyć listę U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List pod adresem.
Whirpool Corporation odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej, jako agent w imieniu Whirpool Corporation. Whirpool Corporation przestrzega zasad Tarczy Prywatności dla wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących przeniesienia odpowiedzialności z tytułu takiego przeniesienia danych.
W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z zasadami ramowymi Privacy Shield, Whirpool podlega uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.
W pewnych przypadkach Grupa Whirpool może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub wymogów organów ścigania.
Jeżeli macie Państwo nierozwiązany problem związany z ochroną prywatności lub korzystaniem z danych osobowych związanym z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności, którego Państwa zdaniem nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób, mogą Państwo skontaktować się z naszym amerykańskim dostawcą usług związanych z rozwiązywaniem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie internetowej, mogą Państwo być uprawnieni do arbitrażu, gdy inne sposoby rozwiązywania sporów zostały wyczerpane.

TRUSTe


8. NIELETNI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA


Strona Internetowa nie jest skierowana do osób w wieku poniżej 18 roku życia, a Whirpool świadomie nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.


9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Mogą Państwo w dowolnym momencie i bez opłat wykonywać następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania informacji na temat celów i metod przetwarzania danych osobowych;

 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie zwane "prośbą o dostęp do danych podmiotu, którego dane dotyczą"). Umożliwia to otrzymywanie kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy;

 3. prawo do żądania aktualizacji lub sprostowania Państwa danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy chociaż może zajść potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam przekazano;

 4. prawo do żądania usunięcia danych. Dzięki temu mogą Państwo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych, jeśli nie ma powodu, dla którego nadal mielibyśmy je przetwarzać. Mogą Państwo również poprosić nas o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystali Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych zgodnie z prawem krajowym. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Państwa prośbę o usunięcie z konkretnych przyczyn prawnych, które zostaną Państwu przedstawione w stosownych przypadkach, w chwili złożenia Państwa wniosku;

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu mogą Państwo nas poprosić o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli; (c) gdy potrzebujecie Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec naszego wykorzystania danych, ale istnieje konieczność sprawdzenia, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby z nich skorzystać;

 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w całości lub w części, gdy podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej) gdy Państwa konkretna sytuacja, co powoduje, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie, ponieważ odczuwają Państwo jej wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji, które są nadrzędne w stosunku do Państwa praw i wolności;

 7. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bezpłatnie, również poprzez naciśnięcie opcji wypisania się na dole naszej komunikacji marketingowej;

 8. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych do Państwa lub do innego dostawcy. Przekażemy Państwu lub wybranej przez Państwa osobie trzeciej dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego;

 9. prawo do kontaktu z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com; oraz

 10. prawo do złożenia skargi przed właściwym krajowym organem ochrony danych lub organem sądowym.


Jeśli życzą sobie Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw lub zgłosić jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, które o Państwu posiadamy, prosimy o wysłanie nam wiadomość e-mail na adres data_protection_emea@whirlpool.com lub napisanie do nas na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Inspektora Ochrony Danych.10. AKTUALIZACJE I ZMIANY


Regularnie weryfikujemy niniejszą Informację o Ochronie Prywatności. Możemy aktualizować jej treść, aby odzwierciedlić zmiany w naszej praktyce ochrony prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym poprzez aktualizację niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności przed jej wejściem w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania naszej Informacji o Ochronie Prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk ochrony prywatności. Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności była ostatnio aktualizowana 29 stycznia 2019 roku.