Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Warunki Korzystania z Usług Urządzeń Podłączonych Whirlpool w krajach EMEA

I. WSTĘP

Przed użyciem Urządzenia Podłączonego i powiązanych aplikacji oprogramowania oraz usług prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków Korzystania.
Dziękujemy za wybranie urządzenia podłączonego do domowej sieci wi-fi (“Urządzenie Podłączone”) firmy Whirlpool. Whirlpool jest wiodącym w świecie producentem i dystrybutorem większości urządzeń używanych w gospodarstwach domowych. Nasze nazwy firmowe używane w Europie obejmują Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® oraz HotpointAriston®. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Urządzenia Podłączonego i Usług Powiązanych z Urządzeniem Podłączonym (zdefiniowanych poniżej). W tych Warunkach Korzystania odniesienia do Whirlpool oznaczają Whirlpool EMEA SpA , spółce należącej do Grupy Whirlpool, założonej zgodnie z przepisami prawa włoskiego, mającej swoją siedzibę pod adresem: via C Pisacane 1, I-20016 Pero (MI), Włochy, i V.A.T. Numer 00693740425 (zwana dalej „Whirlpool”), numer NIP 8960000492 część światowej grupy Whirlpool („Grupa Whirlpool”) oraz inne spółki należące do Grupy Whirlpool, działające w Europie, a także ich marki wymienione powyżej.
Urządzenie Podłączone jest w stanie zapewnić użytkownikowi usługi, pomagające w zarządzaniu i utrzymaniu jego Urządzenia Podłączonego. Kiedy takie Urządzenie jest podłączone do Sieci Urządzeń Podłączonych Whirlpool, jest w stanie przesyłać informacje, w tym kody działania oraz błędu, do Whirlpool oraz dostarczać użytkownikowi wiadomości, może on też korzystać z aplikacji oprogramowania dostarczonych przez Whirlpool, takich jak bezpłatna aplikacja „Bauknecht B-Live” lub „Whirlpool 6th Sense Live” („Aplikacja” lub „Aplikacje”) ze swojego urządzenia mobilnego, w celu zdalnego zarządzania swoim Urządzeniem Podłączonym oraz uzyskiwania dostępu do funkcji i usług. Niniejsze Warunki Korzystania mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z takich usług i Aplikacji (zwanych łącznie „Usługami Urządzenia Podłączonego”).
W celu korzystania z wymienionych Usług, Urządzenie Podłączone musi być połączone z bezprzewodową siecią internetową. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za instalację i utrzymanie bezprzewodowego połączenia z Internetem w miejscu, w którym znajduje się ich Urządzenie Podłączone. Muszą oni zainstalować również Aplikację na kompatybilnym urządzeniu mobilnym (lub kilku takich urządzeniach) oraz założyć konto w Whirlpool.
W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego konieczne jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności związanej z Usługami Urządzenia Podłączonego Whirlpool w krajach EMEA („Polityka Prywatności”). Wskutek zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania w Aplikacji oraz bieżącego korzystania z jakichkolwiek Usług Urządzenia Podłączonego, użytkownicy zobowiązują się do stosowania się do tych Warunków Korzystania. W przypadku, gdy nie zaakceptują oni Warunków Korzystania lub dowolnej ich części lub nie zaakceptują tych Warunków Korzystania i/lub Polityki Prywatności, nie będą oni w stanie uzyskać dostępu do Usług związanych ze swoim Urządzeniem Podłączonym.
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki Korzystania. W przypadku takiej aktualizacji wyślemy do użytkownika komunikat alarmowy przez Aplikację, informujący o zmianach oraz wszystkich alternatywach, które mogą oni wybrać, lub działaniach, które mogą oni podejmować. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego po takich komunikatach alarmowych lub aktywna akceptacja przez niego wszelkich zmian jest dla nas równoznaczna z akceptacją przez niego samych tych zmian. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować tych zmian, może on zawsze wycofać się z korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego.

II. OFERTA USŁUG ZAPEWNIANYCH PRZEZ URZĄDZENIE INTELIGENTNE

Jeśli chodzi o funkcje i korzyści, Usługi Urządzenia Podłączonego umożliwiają użytkownikowi m.in. otrzymywanie zawiadomień dotyczących tego Urządzenia Podłączonego (takich, jak powiadomienia o otwarciu drzwi, powiadomienia o zakończeniu cyklu, itd.), zaplanowanie uruchomienia jego Urządzenia Podłączonego w godzinach tańszej energii oraz zdalne monitorowanie tego Urządzenia Podłączonego poprzez Aplikację. Określone Usługi Urządzenia Podłączonego zostały opisane dokładniej w instrukcji użytkownika dla danego Urządzenia Podłączonego. Whirlpool może z biegiem czasu zmieniać określone właściwości Usług Urządzenia Podłączonego i zawiadomi użytkownika o wszystkich istotnych zmianach.

III. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG URZĄDZENIA INTELIGENTNEGO

Informacje ogólne

W celu korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego użytkownicy muszą założyć konto z użyciem Aplikacji oraz zaakceptować Politykę Prywatności. Poprzez korzystanie z Usług Urządzenia Podłączonego zobowiązują się oni do: (a) dostarczenia swoich dokładnych danych kontaktowych i innych informacji wymaganych przez Whirlpool, (b) niezwłocznej aktualizacji swoich danych kontaktowych w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany; oraz (c) użytkowania Urządzenia Podłączonego zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkownika.

Wykorzystanie Danych

W celu uruchomienia Usług Urządzenia Podłączonego, Urządzenia takie korzystają z bezprzewodowego połączenia użytkownika z Internetem. Ponadto, jeśli użytkownicy wybiorą otrzymywanie zawiadomień przez Aplikację, w celu świadczenia im usług takie zawiadomienia i aplikacje będą korzystać z ich transmisji danych przez sieć komórkową. Każdy taki sposób korzystania wiąże się z przesyłaniem określonej ilości danych przez odpowiednie połączenia, zatem użytkownicy muszą mieć odpowiedni plan taryfowy na transmisję danych ze swojego bezprzewodowego połączenia internetowego w miejscu znajdowania się Urządzenia Podłączonego i od swojego operatora komórkowego. Prosimy użytkowników o sprawdzenie planu taryfowego u dostawcy Internetu lub operatora komórkowego, w celu ustalenia odpowiednich opłat za przesył danych (jeśli obowiązują), ograniczeń dotyczących danych, takich jak dopuszczalne sposoby wykorzystania, oraz innych warunków świadczenia usługi. Whirlpool nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, które może nałożyć dostawca Internetu lub operator komórkowy użytkownika.

Przekazanie Użytkownikowi Urządzenia Podłączonego

W przypadku, gdy użytkownicy sprzedadzą lub pożyczą swoje Urządzenie Podłączone innej osobie, muszą oni niezwłocznie zaktualizować, w stosownym przypadku, swoje konto Usług Urządzenia Podłączonego z użyciem Aplikacji. Nowy użytkownik będzie musiał założyć nowe, odrębne konto w Whirlpool, aby być w stanie korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

Zakazane Sposoby Korzystania

Zakazuje się korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego w każdy sposób, który:
ma charakter gróźb, jest gwałtowny (implikujący przemoc), obraźliwy, zniesławiający, oszczerczy, oszukańczy, nieprzyzwoity lub w inny sposób niezgodny z prawem lub niestosowny;
wiąże się z dostępem, gromadzeniem lub przechowywaniem danych osobowych innych osób/podmiotów;
narusza prawa kogokolwiek innego, w tym prawo do prywatności innej osoby;
wiąże się z podawaniem za jakąkolwiek osobę, firmę, podmiot lub adres IP (np. podrabianie adresu IP);
obejmuje ładowanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek materiałów, których użytkownicy nie mają prawa udostępniać w myśl jakichkolwiek regulacji prawnych;
ma charakter komercyjny, w tym np. materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, lub spamu, phishingu lub innych niepożądanych wiadomości;
polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnych Usług związanych z takim Urządzeniem, powiązanych z nimi komputerów i sieci lub danych ich użytkowników, lub który w inny sposób zmienia lub przeszkadza w korzystaniu lub obsłudze Usług Urządzenia Podłączonego;
polega na uzyskiwaniu lub próbie uzyskania bezprawnego dostępu do oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Urządzenia Podłączonego, w tym poprzez rozpoznanie technologii w celu wykonania repliki oprogramowania sprzętowego lub instalację takiego oprogramowania niezatwierdzonego przez Whirlpool;
powoduje nałożenie nieodpowiedniego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę Whirlpool lub partnerów biznesowych Whirlpool, obejmuje to przesyłanie spamu lub wykorzystanie innych niepożądanych sposobów masowego wysyłania wiadomości;
zmienia, powoduje uszkodzenie lub usunięcie jakiejkolwiek treści dostarczonej przez Whirlpool;
zawiera wirusy komputerowe lub inne destrukcyjne, szkodliwe lub niszczycielskie pliki bądź programy; lub
z innej przyczyny narusza niniejsze Warunki Korzystania.

Aktualizacje Oprogramowania

Usługi Urządzenia Podłączonego, w tym Aplikacje, korzystają z oprogramowania, które Whirlpool może być zmuszony lub chcieć zaktualizować bądź zmienić. Takie aktualizacje będziemy uruchamiać z zastosowaniem standardowych procedur w systemie operacyjnym urządzenia mobilnego użytkownika, oraz zawsze będzie on proszony o akceptację wszelkich tego rodzaju aktualizacji, aby być w stanie nadal korzystać z Usług Urządzenia Podłączonego.

IV. OGRANICZENIA USŁUG I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ograniczenia Ogólne

Z uwagi na to, że Urządzenie Podłączone użytkownika komunikuje się z Whirlpool poprzez przesyłanie informacji bezprzewodowo oraz przez Internet: (a) zawiadomienia z Urządzenia Podłączonego będą dostępne dla użytkownika wyłącznie po podłączeniu i zarejestrowaniu jego Urządzenia Podłączonego; oraz (b) Usługi Urządzenia Podłączonego są niedostępne, kiedy brak połączenia internetowego lub bezprzewodowego czy też komórkowego u użytkownika, lub kiedy takie połączenia nie działają właściwie.

Dokładność Wyników i Danych

Użytkownik rozumie, że Usługi Urządzenia Podłączonego podlegają ograniczeniom, na które Whirlpool nie ma wpływu, które to ograniczenia obejmują takie kwestie jak odpowiednie utrzymanie przez użytkownika swojego Urządzenia Podłączonego zgodnie z odpowiednią instrukcją użytkownika, stosownie do możliwości sieci bezprzewodowej, dostępności Internetu (w tym dostępności sieci zależnej od stron trzecich), warunków otoczenia (takich jak budynki, pogoda, położenie geograficzne i topografia), warunków atmosferycznych i innych czynników, związanych z korzystaniem z Internetu lub z satelitami oraz danych z satelitów. W zakresie, w jakim powyższe mają wpływ na Usługi Urządzenia Podłączonego, Whirlpool nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności, dokładności, kompletności lub aktualności żadnych danych, informacji, materiałów lub treści dostarczonych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego.

Przechowywane Dane

Whirlpool przechowuje określone dane dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług Urządzenia Podłączonego tak długo, jak jest to niezbędne w celu zastosowania się do przepisów lub dla naszych określonych, uzasadnionych potrzeb biznesowych i odpowiednio do zamierzonych celów, w związku z Usługami Urządzenia Podłączonego, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

Przesyłane Dane

Whirlpool zobowiązuje się do utrzymania bezpieczeństwa danych, które użytkownicy nam dostarczają, oraz podejmie odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony ich danych osobowych. Jednakże zawsze jest pewne ryzyko, związane z przesyłaniem informacji przez sieci bezprzewodowe lub Internet. Wskutek tego użytkownicy przyjmują do wiadomości, że kiedy korzystają oni z Usług Urządzenia Podłączonego, ich wiadomości mogą zostać bezprawnie przechwycone przez innych. Whirlpool nie może zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności transmisji bezprzewodowych lub przesyłów przez Internet, oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności za żaden brak bezpieczeństwa sieci lub urządzeń niekontrolowanych przez Whirlpool ani za żadną wynikającą z tego utratę prywatności lub danych, związaną z jakimikolwiek przesyłami przez takie sieci.

Pozostałe informacje

Celem komunikatów zawierających kod błędu Urządzenia Podłączonego nie jest zastąpienie regularnej, zalecanej konserwacji Urządzenia Podłączonego, wskazanej w instrukcji użytkownika tego Urządzenia, nie mogą one też zastąpić bezpiecznego, odpowiedzialnego użytkowania Urządzenia Podłączonego. Użytkownicy nie powinni polegać na Usługach Urządzenia Podłączonego (w tym żadnych komunikatach błędu) jako środkach zapobiegania pożarom lub innym wypadkom czy szkodom. Obowiązkiem użytkownika jest obsługa jego Urządzenia Podłączonego w sposób bezpieczny i utrzymanie tego Urządzenia w dobrym, sprawnym stanie oraz zgodnie z dotyczącą go instrukcją użytkowania, a niewypełnienie przez użytkownika tego obowiązku może doprowadzić do uszkodzenia Urządzenia Podłączonego, straty materialnej, uszkodzenia ciała i/lub poważnych obrażeń, za które Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie, w jakim szkoda zostanie spowodowana przez niewłaściwą, stwarzającą zagrożenie obsługę przez użytkownika Urządzenia Podłączonego i/lub również nieutrzymanie go w sprawnym stanie.

V. ZASTOSOWANIE SIĘ DO WARUNKÓW

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność nie tylko za stosowanie się do niniejszych Warunków Korzystania przez nich samych, ale również za stosowanie się do nich wszystkich użytkowników tego Urządzenia i/lub konta Usług Urządzenia Podłączonego, bez względu na to, czy zostali oni przez użytkownika upoważnieni.
VI. PRYWATNOŚĆ
Polityka Prywatności jest dostępna poprzez Aplikację i użytkownicy będą proszeni o jej zaakceptowanie w ramach rejestracji przez nich Usług Urządzenia Podłączonego. Akceptacja Polityki Prywatności nie jest obowiązkowa, jednakże jest niezbędna w celu przystąpienia do tworzenia zarejestrowanego konta użytkownika. Polityka Prywatności reguluje sposoby, w jakie informacje podawane przez użytkownika oraz dane z jego Urządzenia Podłączonego i dotyczące korzystania przez niego z Usług Urządzenia Podłączonego mogą być gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi i lokalnymi.
VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Whirlpool i licencjodawcy Whirlpool są uprawnieni z tytułu praw autorskich, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności intelektualnej, do wszystkich treści prezentowanych w ramach Usług Urządzenia Podłączonego i pochodzących z nich. Użytkownicy nie mogą odtwarzać, zmieniać, wykorzystywać, tworzyć materiałów pochodnych, prezentować, formułować, wykonywać, publikować, rozprowadzać, rozpowszechniać, przesyłać ani emitować żadnych tego rodzaju materiałów lub treści dla żadnej osoby trzeciej (włącznie z prezentowaniem lub rozprowadzaniem materiałów z wykorzystaniem strony internetowej osoby trzeciej) bez uprzedniej pisemnej zgody Whirlpool, z wyjątkiem korzystania z Usług Urządzenia Podłączonego zgodnie z jego założonym przeznaczeniem oraz przy zastosowaniu się do niniejszych Warunków Korzystania.
VIII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownicy zobowiązują się do zabezpieczenia i zwolnienia Whirlpool i spółek powiązanych z Whirlpool z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, wynikających lub powiązanych z bezprawnym przedłożeniem przez użytkowników, przesłaniem lub udostępnieniem przez Usługi Urządzenia Podłączonego ich haseł lub innej informacji z konta; lub naruszeniem jakiejkolwiek obowiązującego przepisu prawa lub innych regulacji.
IX. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

Wypowiedzenie ze strony Whirlpool z tytułu nadużycia

Whirlpool może, za uprzednim zawiadomieniem, zawsze zawiesić lub wypowiedzieć wobec użytkownika dostęp do wszystkich Usług Urządzenia Podłączonego lub dowolnej ich części, jeśli dopuści się on istotnego naruszenia niniejszych Warunków Korzystania. Whirlpool może również w dowolnym terminie wypowiedzieć Usługi Urządzenia Podłączonego, za uprzednim zawiadomieniem, z powodu przestarzałości technologii lub innych przyczyn, mających wpływ na bieżącą sprawność Usług Urządzenia Podłączonego. W przypadku wypowiedzenia z każdej tego rodzaju przyczyny użytkownicy nie będą dalej uprawnieni do korzystania lub dostępu do Usług Urządzenia Podłączonego, a Whirlpool nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu takiego wypowiedzenia. W takim przypadku użytkownicy mogą nadal używać swojego urządzenia jako zwykłego urządzenia, ale związane z nim Usługi Urządzenia Podłączonego będą już niedostępne.

Dezaktywacja Konta przez Użytkownika

Możesz dezaktywować (wyrejestrować) swoje konto w dowolnym momencie, pisząc do inspektora ds. Prywatności pod adresem wskazanym w sekcji 10 dot. oświadczenia o prywatności. W przypadku dezaktywacji ich konta, dane związane z ich Urządzeniem Podłączonym oraz korzystaniem przez nich z Usług zapewnianych przez to Urządzenie, które były gromadzone przez Whirlpool, zostaną zachowane przez Whirlpool, ale nie będą już powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Dezaktywacja konta Usług Urządzenia Podłączonego wstrzyma otrzymywanie przez użytkownika dalszych komunikatów z tego Urządzenia, które są dostarczane w ramach wymienionych Usług. Jeśli użytkownicy zdecydują się na zatrzymanie swojego Urządzenia podłączonego przez wi-fi po dezaktywacji ich konta, ich Podłączone Urządzenie będzie nadal przesyłać określone dane dotyczące jego użytkowania do Whirlpool. Jeśli użytkownik pragnie uniknąć takiego przesyłu, należy odłączyć swoje Podłączone Urządzenie od routera bezprzewodowego i wyłączyć przycisk połączenia bezprzewodowego na tym urządzeniu.

X. KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Urządzenia Podłączonego użytkownika lub Usług Urządzenia Podłączonego powinny być kierowane do właściwego dla użytkownika, lokalnego biura obsługi użytkownika Whirlpool, podanego w Aplikacji użytkownika lub dokumentacji towarzyszącej Urządzeniu Podłączonemu.