Czy urządzenie nagrzewa się podczas pracy?

Podczas normalnego cyklu pracy podstawa jest gorąca, ale po parowaniu i suszeniu włącza się cykl chłodzący, który umożliwia ochłodzenie się torby.