Jakich środków czyszczących należy unikać przy czyszczeniu chłodziarki?

Nie używaj żrących ani silnie działających środków czyszczących, takich jak spraye do okien, proszki do szorowania, łatwopalne płyny, woski czyszczące, stężone detergenty, wybielacze czy środki zawierające pochodne ropy naftowej, szczególnie przy czyszczeniu plastikowych części wewnętrznych, wykładziny drzwi czy uszczelek. Nie używaj ręczników papierowych, ściernych myjek ani innych szorstkich narzędzi do czyszczenia. Może to spowodować zarysowania lub uszkodzenie powierzchni.