Jakiej wody należy używać?

Należy używać tylko wody destylowanej. Nie dotyczy to wody przegotowanej.