Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji Ty decydujesz ile zyskujesz

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji “Ty decydujesz ile zyskujesz” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
1.2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
1.3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
1.4. Promocja obowiązuje od 6 lipca 2022 roku od godz. 00:30 do 24 lipca 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.
1.5. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.

Uczestnik promocji

2.1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 2 różne Produkty Promocyjne oraz zapłaci ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Zasady promocji

3.1. Podczas składania zamówienia na minimum 2 różne Produkty Promocyjne, w toku zakupu, w koszyku, automatycznie zostanie naliczony rabat na jeden z Produktów Promocyjnych.
3.2. Wysokość rabatu będzie uzależniona od ilości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
3.2.1. Przy zakupie jednego Produktu Promocyjnego - rabat promocyjny w wysokości 0%.
3.2.2. Przy zakupie 2 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 30% ceny tańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
3.2.3. Przy zakupie 3 Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 60% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
3.2.4. Przy zakupie 4 lub więcej Produktów Promocyjnych - rabat w wysokości 90% ceny najtańszego Produktu Promocyjnego znajdującego się w koszyku.
3.3. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
3.4. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
3.5. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
3.6. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
3.7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
3.8. Promocja łączy się z promocjami komunikowanymi na stronie whirlpool.pl pod skrótami “Do 2500 zł zwrotu” oraz “Łącznik gratis”.
3.9. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
3.10. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

Dodatkowe postanowienia promocji

4.1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego 0%, 30%, 60% lub 90%.
4.2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.
4.3. W szczególnym przypadku, kiedy zwrot dotyczy jedynie Produktu Promocyjnego zakupionego z rabatem 30%, 60% lub 90%, Uczestnik może zwrócić tylko ten Produkt Promocyjny i w tym przypadku nie jest zobowiązany zwracać pozostałych Produktów Promocyjnych.

Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
5.2.1. Przeprowadzenia promocji
5.2.2. Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
5.2.3. Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
5.3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
6.2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
6.3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
6.5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulamin-promocji-ty-decydujesz-ile-zyskujesz i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
6.6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

1. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K 859991576140
2. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
3. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
4. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
5. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
6. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
7. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
8. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
9. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
10. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
11. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
12. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
13. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
14. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
15. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
16. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
17. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
18. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
19. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
20. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
21. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
22. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
23. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
24. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
25. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
26. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3C33 E 6.5 869991613780
27. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
28. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
29. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
30. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
31. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
32. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
33. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
34. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
35. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W67 MN840 NB 859991565560
36. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
37. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
38. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
39. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
40. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
41. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
42. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 404/IX 859991531050
43. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
44. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
45. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9I FO1BX 859991572290
46. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
47. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
48. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
49. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
50. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
51. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
52. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
53. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
54. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
55. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
56. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
57. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 731/NB 858773129920
58. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
59. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
60. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
61. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
62. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
63. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
64. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OM1 4MS2 H 859991549450
65. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
66. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I ME150 859991539850
67. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
68. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OS4 4S1 P 859991545390
69. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZM 8420 IX 852584201100
70. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 440/IX 858744029900
71. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/WH 869991590740
72. Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
73. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
74. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, wąska - WSFO 3O34 PF 869991615770
75. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
76. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFC 3M17 X 869991616630
77. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
78. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250
79. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
80. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
81. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS 859991567640
82. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
83. Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
84. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
85. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
86. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K 859991542390
87. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WRFC 3C26 X 869991605550
88. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 103 B 859991566990
89. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MD260 IXL 859991544610
90. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
91. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - FFT M11 9X3WSY PL 869991634010
92. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
93. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKWL 628/IXL 869991596210
94. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 65F LM K 859991629280
95. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 65F LM K 859991629270
96. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
97. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
98. Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
99. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8420 NB 852584201120
100. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
101. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
102. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 421 BL 858742199490
103. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W6 MD440 NB 859991639780
104. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 4920/NB 859991582800
105. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 4900/IX 859991582740
106. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W6 MN840 859991539180
107. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I MW161 859991539470
108. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
109. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC20 T593 P 859991635270
110. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 442/NB 859991579860
111. Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - WD 142/IXL 858788201110
112. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny - AMW 730/SD 858773001960
113. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
114. Zamrażarka pionowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AFB 8281 859991604150
115. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
116. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8420 WH 852584201110
117. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
118. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
119. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/NB 869991590750
120. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/WH 869991590950
121. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOB 616/NB 869991590910
122. Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9 U1GX 859991595610
123. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
124. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 7811 859991605450
125. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 7890 IX 859991530940
126. Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
127. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - TDLRB 7222BS PL/N 859991635060
128. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 731/WH 858773129940
129. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
130. Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKWL 728/NB 869991590420
131. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H 859991551900
132. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AMW 730/WH 858773001940
133. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 N 869991611690
134. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWF 421 SL 858742199890
135. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
136. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
137. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
138. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/S 869991590720
139. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
140. Pralko-suszarka do zabudowy Whirlpool: 9,0 kg - BI WDWG 961484 EU 869991586140
141. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 730/IX 858773001900
142. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - W6 W945SB PL 859991629640
143. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66102 859991609600
144. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - AKZ9 6230 WH 859991535770
145. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6030S PL/N 859991602400
146. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 90F LT C K 859991539600
147. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6230S PL/N 859991609760
148. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T574 P 859991635750
149. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
150. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9 MD260 BSS 859991569230
151. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM4 4S1 H BL 859991551920
152. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor biały - MWP 201 W 859991566940
153. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
154. Lodówko-zamrażarka wolnostojąca Whirlpool: bezszronowa - W9 931D KS 859991601070
155. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor szampański - AKZ9 6230 S 859991530400
156. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały - OAKZ9 7921 CS WH 859991533840
157. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9811 SF2 859991605810
158. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS S4060 BF 869991637040
159. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 253 SX 859991557050
160. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
161. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - WHC18 T594 859991632660
162. Zmywarka Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - OWFC 3C26 869991605690
163. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWP 338 SB 859991537700
164. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 338 SX 859991537710
165. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 66021 859991611790
166. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - AKZ9 6230 IX 859991530380
167. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor srebrny - MWP 339 SB 859991538320
168. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool - MWP 201 SB 859991566930
169. Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool: bezszronowa - ART 9620 A++ NF 859991618530
170. Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
171. Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFO 3O34 PF X 869991615580
172. Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W6 OM5 4S H 859991541570
173. Pralka ładowana od przodu do zabudowy Whirlpool: Pralka do zabudowy Whirlpool, 9,0 kg - BI WMWG 91484E EU 869991586130
174. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T223 PCE X 869991616420
175. Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - W7 D93SB PL 869991633550
176. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8458 BV PL 859991636950
177. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor inox - MWP 3391 SX 859991538330
178. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - NTDLR 7220SS PL/N 859991622340
179. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - TDLRH 7220SS PL/N 859991622510
180. Wolnostojąca zamrażarka pionowa Whirlpool: kolor biały - W55ZM 111 W 859991609160
181. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,5 kg - TDLR 65230S PL/N 859991603890
182. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 731/IX 858773129900
183. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9258 SV PL 859991637030
184. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W6 MD440 859991539860
185. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8258 BV PL 859991637010
186. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8258 BSV PL 859991637000
187. Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - TDLR 6241BS PL/N 859991619580
188. Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, wąska - WSIO 3T125 6PE X 869991616410
189. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BSV PL 859991636930
190. Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 254 SB 859991557130
191. Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 82F LT K 859991639530
192. Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFD 9458 BV EE 859991636940
193. Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1 859991652070
194. Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
195. Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
196. Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180

Odbierz 50 zł rabatu