Darmowa dostawa z wniesieniem

50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera

Aż 30 dni na zwrot produktu

Regulamin promocji Rabaty na lato

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji “Rabaty na lato” jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597710, NIP 5223052427, REGON 363626103.
1.2. Promocja organizowana jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem whirlpool.pl.
1.3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne do zakupu w sklepie internetowym Organizatora, wykazane szczegółowo w załączniku nr 1. “Produkty Promocyjne”
1.4. Promocja obowiązuje od 26 lipca 2022 roku od godz. 00:30 do 17 sierpnia 2022 roku do godz. 23:30 lub do wyczerpania zapasów lub do odwołania.
1.5. Uczestnik Promocji podczas składania jednego Zamówienia może nabyć maksymalnie 1 (jedną) sztukę tego samego Produktu Promocyjnego.

2. Uczestnik promocji

2.1. Uczestnikiem promocji jest Klient sklepu internetowego whirlpool.pl, który w okresie promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży zamówienie na minimum 1 Produkt Promocyjny oraz zapłaci jego/ich cenę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

3. Zasady promocji

3.1. Klient dodaje do koszyka produkty oznaczone znakiem "Do -25% na lato" dostępne w sklepie whirlpool.pl oraz na stronie internetowej promocji whirlpool.pl/promocja-rabaty-na-lato.
3.2. W koszyku Klient wpisuje specjalny kod rabatowy: "LATO". Rabat nalicza się automatycznie według progów przewidzianych w pkt. 3.3.1. - 3.3.4. niniejszego Regulaminu.
3.3. Wysokość rabatu będzie uzależniona od wartości zakupionych Produktów Promocyjnych i będzie wynosić:
3.3.1. Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę do 2.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 0%.
3.3.2. Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 3.000,00 do 4.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 10%.
3.3.3. Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę od 5.000,00 do 6.999,99 zł - rabat promocyjny w wysokości 18%.
3.3.4. Przy zakupie Produktów Promocyjnych za kwotę 7.000,00 zł lub więcej - rabat promocyjny w wysokości 25%.
3.4. Inne produkty, niebiorące udziału w promocji, jeśli takie znajdą się w koszyku, nie wpływają na określenie wysokości rabatu oraz nie podlegają rabatowi promocyjnemu.
3.5. Rabat będzie naliczany zawsze od ceny widocznej na stronie w momencie dokonywania zakupu.
3.6. Rabat promocyjny nie podlega zamianie na gotówkę ani jej ekwiwalenty.
3.7. Rabat promocyjny nie może podlegać obrotowi handlowemu a uprawnienie do niego nie może zostać przekazane innym osobom niż Uczestnik promocji.
3.8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi w sklepie whirlpool.pl oraz z kodami rabatowymi.
3.9. Promocja łączy się z promocjami komunikowanymi na stronie whirlpool.pl pod skrótami “Do 2500 zł zwrotu” oraz “Łącznik gratis”.
3.10. Promocja łączy się z promocjami obejmującymi usługi, w szczególności usługi dostawy i instalacji, jeśli takie będą prowadzone w sklepie internetowym whirlpool.pl w tym samym okresie.
3.11. Promocja obowiązuje w przypadku każdej formy płatności oferowanej w sklepie whirlpool.pl.

4. Dodatkowe postanowienia promocji

4.1. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach promocji, Uczestnikowi zostanie zwrócona cena uwidoczniona na fakturze zakupu, z uwzględnieniem rabatu promocyjnego.
4.2. Z uwagi na fakt, że rabat promocyjny naliczany jest przy jednoczesnym zakupie określonej liczby Produktów Promocyjnych, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość odnoszącej się do tego zakupu, Uczestnik zobowiązany jest co do zasady zwrócić wszystkie nabyte w ramach promocji Produkty Promocyjne.

5. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A.
5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz w celu:
5.2.1. Przeprowadzenia promocji
5.2.2. Obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących promocji
5.2.3. Prowadzenia wszelkich postępowań wynikających z przeprowadzenia promocji
5.3. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w promocji.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy składać w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Organizatora: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6A, lub e-mailem na adres: sklep@whirlpool.com.
6.2. Reklamacje i zastrzeżenia mogą być składane w okresie do 45 dni od zakończenia promocji.
6.3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w przypadku zajścia istotnych okoliczności związanych ze zmianami otoczenia prawnego oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników przed ewentualnymi naruszeniami i nadużyciami nieuwzględnionymi w niniejszym Regulaminie.
6.5. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą publikowane z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie whirlpool.pl/regulaminy-promocji/rabaty-na-lato i nie będą ograniczać praw nabytych Uczestników.
6.6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Uczestnik może zrezygnować z udziału w promocji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1 “Produkty Promocyjne”

1.Lodówka amerykańska side-by-side Whirlpool - WQ9I FO1BX 859991572290
2.Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K 859991576140
3.Płyta indukcyjna Whirlpool z wbudowanym wyciągiem - WVH 92 K/1 859991652180
4.Ekspres do kawy do zabudowy Whirlpool - W11 CM145 859991541970
5.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL 869991041260
6.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OP1 4S2 H 859991574290
7.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I ME150 859991539850
8.Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - SP40 801 EU 1 859991602240
9.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W11I OM1 4MS2 H 859991549450
10.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OP2 4S2 H 859991555900
11.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W11I MW161 859991539470
12.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIF 5O41 PLEGTS 869991612540
13.Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - W7 D93SB PL 869991633550
14.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9 OS2 4S1 P 859991551170
15.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WT 1090 BA 859991646420
16.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMP 658C/BT/IXL 869991043360
17.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MW261 IXL 859991542270
18.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W9I MW261 859991542280
19.Suszarka z pompą ciepła Whirlpool: wolnostojąca, 9,0 kg - FFT M11 9X3WSY PL 869991634010
20.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OS4 4S1 P BL 859991590790
21.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3O540 PELG 869991599890
22.Lodówka do zabudowy Whirlpool: kolor biały - ARG 18081 859991604060
23.Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 9812 SF1 859991620400
24.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W9 OM2 4S1 P BSS 859991569260
25.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33N PLE S B 869991638370
26.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4O33 PLE S 869991613750
27.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/NE 869991033590
28.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL 869991043350
29.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S2765 NE/IXL 869991573720
30.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W9 MD260 IXL 859991544610
31.Lodówko-zamrażarka do zabudowy Whirlpool - ART 7811 859991605450
32.Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 11,0 kg - FFD 11469 BV EE 869991642020
33.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W9I OM2 4S1 H 859991551750
34.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B6860 NE/S 869991572040
35.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T141 PES 869991604310
36.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIP 4T133 PE S 869991596060
37.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S0377 NE/IXL 869991580390
38.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P BL 859991541330
39.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 P 859991538900
40.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZ9 9480 NB 859991639410
41.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - AKZ9 9480 IX 859991639420
42.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C34 PFE S 869991595910
43.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W7 MD440 NB 859991545590
44.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIS 7020 PEF 869991594130
45.Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS/1 859991652070
46.Okap ścienny Whirlpool - WHVS 93F LT BSS 859991567640
47.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4265 BF/IXL 869991572130
48.Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 9,0 kg - FFB 9469 BSV PL 859991643140
49.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3T126 PFE 869991610660
50.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIO 3O26 PL 869991610680
51.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PLE 869991603820
52.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący - W6 OM4 4S1 P BSS 859991569270
53.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S3377 BF 869991580630
54.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S8865 NE 869991580570
55.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S9365 BF/IXL 869991579620
56.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B4560 NE/W 869991572010
57.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, samoczyszczący - AKZM 8480 NB 852584801120
58.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor biały, samoczyszczący - AKZM 8480 WH 852584801110
59.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8480 S 852584801130
60.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W6 MD440 NB 859991639780
61.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W7 MD440 859991539250
62.Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 8,0 kg - FFB 8469 BV PL 859991643270
63.Pralka ładowana od góry wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - TDLRB 7222BS PL/N 859991635060
64.Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 5390/1 IX 859991568520
65.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WF S4160 BF 869991579520
66.Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 7,0 kg - WRSB 7238 BB EU 869991658140
67.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WRIC 3C26 P 869991605650
68.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - W7 OM4 4S1 C 859991564970
69.Zmywarka Whirlpool: kolor inox, pełnowymiarowa - WRFC 3C26 X 869991605550
70.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, wąska - WSIP 4O33 PFE 869991615710
71.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S2760 BF/S 869991572170
72.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor czarny, pełnowymiarowa - WIO 3T133 PE 6.5 869991614630
73.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool - W6 MD440 BSS 859991569240
74.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S5360 BF/W 869991572180
75.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL B1160 BF 869991572120
76.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6230 NB 859991530390
77.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - W7 OM4 4S1 H 859991538890
78.Zmywarka Whirlpool: kolor inox, wąska - WSFC 3M17 X 869991616630
79.Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - W1114 859991537950
80.Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K/1 859991652050
81.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, pełnowymiarowa - WIC 3C26 F 869991605600
82.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny - AMW 730/SD 858773001960
83.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 730/NB 858773001920
84.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: samoczyszczący, kolor szampański - AKZM 8420 S 852584201130
85.Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - WRBSS 6215 B EU 869991656770
86.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny, wąska - WSIC 3M17 869991616610
87.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WL S6960 BF 869991572150
88.Zmywarka do zabudowy Whirlpool: kolor biały, pełnowymiarowa - WI 3010 869991594180
89.Okap ścienny Whirlpool - WHBS 62F LT K 859991542390
90.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 7940 NB 859991635720
91.Podgrzewacz do talerzy Whirlpool - WD 142/IXL 858788201110
92.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AKZ9 6240 NB 859991531460
93.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox, samoczyszczący - OAS KP8V1 IX 859991558480
94.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVF 63F LT K 859991583740
95.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991558460
96.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B8360 NE 869991575110
97.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - W67 MN840 NB 859991565560
98.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WB B3960 BF 869991583060
99.Pralka ładowana od przodu wolnostojąca Whirlpool: 6,0 kg - FWSL 61251 B PL N 869991623330
100.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - W6 MN840 859991539180
101.Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - AKW 7523/NB 869991548010
102.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1SW BLG 859991639210
103.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991570940
104.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - OAS KC8V1 BLG 859991639310
105.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 039 G BL 857803901000
106.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 442/IX 858744229900
107.Płyta gazowa Whirlpool: 5 palników - GMWL 728/IXL 869991596220
108.Piekarnik elektryczny do zabudowy Whirlpool: kolor inox - OAS KN8V1 IX 859991639300
109.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q2160 NE 869991581640
110.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor czarny - AMW 442/NB 859991579860
111.Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - WS Q0530 NE 869991589810
112.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/WH 869991590620
113.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/S 869991590770
114.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT W 859991639540
115.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 62F LT SD 859991629260
116.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/WH 869991590740
117.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 82F LT K 859991639530
118.Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8210 LX 869991015350
119.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKTL 629/NB 869991590760
120.Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Whirlpool: kolor stal nierdzewna - AMW 4900/IX 859991582740
121.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOFL 629/NB 869991590750
122.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKWL 628/IXL 869991596210
123.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/WH 869991590950
124.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 625/NB 869991590940
125.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 62F LT K 859991629320
126.Płyta grzejna Whirlpool - AKT 8130 BA 869990964240
127.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 037 G BL 857803701000
128.Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWF 420 BL 858742099490
129.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - AKT 616/NB 869991590900
130.Płyta gazowa Whirlpool: 4 palników - GOB 616/NB 869991590910
131.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 036/1 G BL 859991550700
132.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - WHVP 65F LM K 859991629270
133.Okap kuchenny wolnowiszący Whirlpool - AKR 65F LM K 859991629280
134.Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 254 SB 859991557130
135.Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD 859991629130
136.Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLY X 859991552970
137.Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G K 859991590680
138.Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca Whirlpool: kolor czarny - MWP 103 B 859991566990
139.Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - WCT 64 FLS X 859991552930
140.Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 749/1 NB 859991551250

Odbierz 50 zł rabatu